Επιστημονική Επιτροπή

Νεκτάριος Κοζύρης (Συντονιστής, ΕΕΛ/ΛΑΚ)

Νίκος Παπασπύρου (ΕΜΠ)

Κωνσταντίνος Μαργαρίτης (Παν. Μακεδονίας)

Ιωάννης Σταμέλος (Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης)

Ηλίας Σάββας (ΤΕΙ Λάρισας)

Βασίλης Βλάχος (ΤΕΙ Λάρισας)

Ιωάννης Φραγκιαδάκης (Παν. Κρήτης)

Βασίλης Σαμολαδάς (Πολυτεχνείο Κρήτης)

Πέτρος Καβάσσαλης (Παν. Αιγαίου)

Γεώργιος Γούσιος (Οικον. Παν. Αθηνών)

Δημήτρης Ανδρεάδης (RedHat)

Νίκος Ρούσσος (ΕΕΛ/ΛΑΚ)

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!