<<


Συνεισφέροντας στη Wikipedia

Παρουσίαση της δράσης MyWikipedia. Η δράση αυτή έχει ως στόχο τον εμπλουτισμό της Ελληνικής Wikipedia, με στόχο να αυξηθούν τα άρθρα και οι συντάκτες της, και κατά συνέπεια και η αξιοπιστία της.

Στα πλαίσια του workshop θα γίνει επίδειξη για το πως μπορεί κάποιος να συνεισφέρει με απλά βήματα.

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!