<<


Χρήση αδειών Creative Commons από δημιουργούς

Θα παρουσιαστούν τρόποι χρήσης των Creative Commons για αδειοδότηση περιεχομένου. Θα παρουσιαστούν παραδείγματα απ’ τον χώρο της εκπαίδευσης και από αλλού.

Παράλληλα θα δούμε τρόπους ανεύρεσης ψηφιακού περιεχομένου με αντίστοιχες άδειες για χρήση της σε έργα Creative Commons

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!