Πρόγραμμα

Χαιρετισμοί (10:00 – 10:30)

 • Ιωάννης Ιωαννίδης – Πρόεδρος του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά»
 • Θόδωρος Καρούνος – Πρόεδρος της ΕΕΛ/ΛΑΚ
 • Χάρης Θεοχάρης – Γ.Γ. Εσόδων και Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων

Παρουσιάσεις (10:30 – 12:30)

Εργαστήρια (11:30 – 13:30)
Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν παράλληλα και ταυτόχρονα με τις παρουσιάσεις, σε διαφορετικές αίθουσες.

 • Φτιάχνοντας LOD από ανοικτά δεδομένα
  Σε αυτό το εργαστήριο θα μάθουμε τη διαδικασία με την οποία ξεκινώντας από ένα απλό σύνολο δεδομένων (π.χ. ένα csv αρχείο) μπορούμε να φτιάξουμε LOD. Θα εξοικειωθούμε με το μοντέλο RDF και τη γλώσσα SPARQL, τις εφαρμογές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τελικά θα φτιάξουμε βήμα προς βήμα το ένα σύνολο δεδομένων σε LOD και το αντίστοιχο SPARQL endpoint.
 • Στατιστικά δεδομένα LOD
  Στο εργαστήριο θα ασχοληθούμε ειδικά με τα στατιστικά δεδομένα. Θα γνωρίσουμε τη γλώσσα DSPL και τις δυνατότητες του εργαλείου Google Refine. Επίσης, θα γνωρίσουμε το Data Cube vocabulary για τη δημοσίευση στατιστικών δεδομένων ως LOD. Στο τέλος του εργαστηρίου θα δημιουργήσουμε LOD δεδομένα από τα ανοικτά δεδομένα της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
 • Ανωνυμοποίηση για ανοικτά δεδομένα
  Στο εργαστήριο θα μας απασχολήσει το πρόβλημα της διατήρησης της ιδιωτικότητας όταν δημοσιεύουμε ανοικτά δεδομένα, καθώς και όταν συνδυάσουμε πολλά σύνολα δεδομένων. Θα γνωρίσουμε τους πιθανούς κινδύνους, μεθόδους για να τους μειώσουμε, καθώς και πιθανά εργαλεία. Στο τέλος του εργαστηρίου θα ανωνυμοποιήσουμε ανοικτά σύνολα δεδομένων.
 • Μητρώα επιχειρήσεων ως LOD
  Στο εργαστήριο θα δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να δημοσιεύσουμε Μητρώα Επιχειρήσεων ως LOD. Θα ξεκινήσουμε εντοπίζοντας τις διαθέσιμες πηγές δεδομένων, τα βήματα για την αυτόματη εξαγωγή δομημένης πληροφορίας, φτάνοντας μέχρι τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μητρώου επιχειρήσεων σε LOD.
 • Ανοίγουμε δεδομένα
  Το εργαστήριο απευθύνεται ειδικά σε εκπροσώπους δημοσίων αρχών. Εάν ο οργανισμός σας έχει δεδομένα που θέλει να προσφέρει ανοικτά, ελάτε να σας δείξουμε τον τρόπο. Θα ασχοληθούμε με τη δημιουργία μεταδεδομένων, την επιλογή της κατάλληλης άδειας, το μετασχηματισμό των δεδομένων σε ανοικτούς μορφότυπους και τελικά την ανοικτή διάθεση των δεδομένων!

Debate (13:30 – 15:30)
Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων θα ακολουθήσει ένα debate με θέμα συζήτησης «Ανοικτά ή Κλειστά Δεδομένα». Το συντονισμό θα αναλάβει ο Πρόεδρος της ΕΕΛ/ΛΑΚ και οι κανόνες που θα ακολουθηθούν είναι:
Δύο συμμετέχοντες θα αναλάβουν να εκπροσωπήσουν τις αντίθετες απόψεις, ο ένας υπέρ των ανοικτών δεδομένων και ο άλλος κατά των ανοικτών δεδομένων. Οι ομιλητές θα έχουν διαθέσιμα επτά (7) λεπτά για να αναπτύξουν τα βασικά τους επιχειρήματα.
Το κοινό θα απευθύνει ερωτήματα στους ομιλητές. Κάθε ομιλητής θα έχει στη διάθεσή του το πολύ 2 λεπτά ώστε να δώσει την απάντησή του.
Μετά την ολοκλήρωση των ερωτήσεων, οι ομιλητές θα έχουν στη διάθεσή τους 2 λεπτά για να παρουσιάσουν ακόμη μια φορά τα επιχειρήματά τους.  Οι συμμετέχοντες ψηφίζουν για την επικρατέστερη άποψη.

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!
Όσοι επιθυμείτε να ενημερώνεστε σχετικά με δράσεις ανοιχτών δεδομένων μπορείτε να εγγραφείτε στην αντίστοιχη λίστα.