Αρχική | Oργανωτική Επιτροπή | Πρόγραμμα | Live | Presskit | Πρόσβαση | Φωτογραφίες | en

<<


BOINC CS, Κατανεμημένα συστήματα με μαθητικούς φορητούς OLPC XO

Το BOINC CS (ΒOINC Control System) είναι ένα project που εστιάζεται στη λειτουργία και διαχείριση κατανεμημένων συστημάτων, με πρώτη εφαρμογή τη δημιουργία ενός κατανεμημένου συστήματος που θα αποτελείται από OLPC XOs.
Για την υλοποίηση αυτής της εφαρμογής έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες των φορητών, καθώς και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργούν. Έτσι τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι: α)η πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία στο επίπεδο των φορητών ώστε να μην απαιτείται η συμμετοχή των μαθητών, β)η εύκολη απομακρυσμένη διαχείριση των φορητών ανά ομάδες γ)η αντοχή σε σφάλματα και η δυνατότητα αυτόματης/απομακρυσμένης διόρθωσης προβλημάτων, δ)η έξυπνη διαχείριση ενέργειας και ε) η ελαχιστοποίηση της καταπόνησης του φορητού. Οι αλλαγές που απαιτούνται στους φορητούς είναι όσο το δυνατόν λιγότερες, ώστε να διευκολυνθεί η εφαρμογή του προγράμματος, αλλά και να μην αλλοιωθεί ο αρχικός του χαρακτήρας.
Το πρόγραμμα βασίστηκε στο BOINC και δημιουργήθηκε ένας καινούριος client ελέγχου προσαρμοσμένος στις ανάγκες της συγκεκριμένης εφαρμογής, καθώς και το αντίστοιχο λογισμικό για τον server του προγράμματος. Για την υλοποίηση των χαρακτηριστικών που αναφέρθηκαν παραπάνω χρησιμοποιήθηκαν μεταξύ άλλων και εικονικά διαμερίσματα στη μνήμη ram για την ελαχιστοποίηση καταπόνησης της μνήμης flash, έλεγχος της θερμοκρασίας και χρήση αλγορίθμων για τη μείωση της, χρήση randomized αλγορίθμων για τη μείωση του load του server και του δικτύου, λειτουργίες ελέγχου της αρτιότητας των αρχείων, καθώς και της επικοινωνίας με τον server, καταγραφή στατιστικών στοιχείων λειτουργίας και ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας του φορητού κατά την εκτέλεση του προγράμματος.
Μια τέτοια εφαρμογή μπορεί να έχει οφέλη σε διάφορους τομείς. Τα πανεπιστήμια και άλλα ερευνητικά κέντρα θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε μεγάλα κατανεμημένα συστήματα. Επίσης μέρος της ισχύος θα μπορούσε να νοικιάζεται με στόχο την απόσβεση του κόστους αγοράς των φορητών υπολογιστών.  Συνοψίζοντας, το πρόγραμμα αυτό προσπαθεί να δώσει επιπλέον κίνητρα για επένδυση πάνω στους φορητούς ΧΟ είτε από κυβερνήσεις είτε από άλλους οργανισμούς.\
Ομιλητής: Νίκος Πασσαλής

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!