Αρχική | Oργανωτική Επιτροπή | Πρόγραμμα | Live | Presskit | Πρόσβαση | Φωτογραφίες | en

Press Kit

Στην ενότητα press kit μπορείτε να κατεβάσετε το ακόλουθο υλικό

Δελτίο τύπου συνεδρίου ( odt | pdf )

Δελτίο τύπου συνεδρίου – Κάλεσμα για εισηγήσεις ( odt | pdf )

Λογότυπο

Αφίσα Συνεδρίου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω banners για τη προώθηση του συνεδρίου


Home κώδικας που το εμφανίζει:

Home

κώδικας που το εμφανίζει:

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!