Αρχική | Oργανωτική Επιτροπή | Πρόγραμμα | Live | Presskit | Πρόσβαση | Φωτογραφίες | en

<<


EcoTruck

Το EcoTruck είναι μία ιδέα που δημιουργήθηκε από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Νίκο Μπεζιργιάννη και Κατερίνα Σιδηροπούλου για τη συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοικτού Λογισμικού xirafia.gr, με θέμα τη Ψηφιακή Προστασία του Περιβάλλοντος. H εφαρμογή απέσπασε το 1ο Βραβείο και η εξέλιξή της συνεχίζεται από τον Νίκο Μπεζιργιάννη
με τη μορφή πτυχιακής εργασίας.
Πρόκειται για μία online εφαρμογή ανοιχτού λογισμικού που απευθύνεται σε εταιρίες ή απλούς πολίτες που επιθυμούν να διαθέσουν χάρτινη ύλη προς ανακύκλωση. Μέσω του EcoTruck, η συλλογή της ανακυκλώσιμης ύλης από τα φορτηγά αποκομιδής μπορεί να γίνει γρήγορα και με τρόπο πιο αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον, ακολουθώντας δρομολόγιο που επιτρέπει την μείωση κατανάλωσης καυσίμων, την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των σημείων παραλαβής, σε λιγότερο χρόνο, με μικρότερο κόστος μεταφοράς, και με μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Για να έχετε μια καλύτερη άποψη μπορείτε να παρακολουθήσετε το screencast στο ecotruck.gr.
Η παρουσίαση θα μπορούσε να περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή της ιδέας, live demo και αναφορά στα εργαλεία και στις τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της εφαρμογής. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί επίσης ένα tutorial ή workshop που θα αναλύει περαιτέρω αυτά τα εργαλεία (Python, Django Web framework) και τις νέες web τεχνολογίες.

Ομιλητής: Νίκος Μπεζιργιάννης (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!