Αρχική | Oργανωτική Επιτροπή | Πρόγραμμα | Live | Presskit | Πρόσβαση | Φωτογραφίες | en

<<


Σχολικά Εργαστήρια Πληροφορικής με ΕΛ/ΛΑΚ, μία ολοκληρωμένη πρόταση από το έργο της Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ

Η ομιλία έχει στόχο να παρουσιάσει μία ολοκληρωμένη πρόταση που έχει υιοθετηθεί από ορισμένα Σχολικά Εργαστήρια Πληροφορικής (ΣΕΠΕΗΥ) σε σχέση με το λογισμικό ΕΛ/ΛΑΚ και υποστηρίζεται από τη δράση της Τεχνικής Στήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων Σχολικών Μονάδων (http://ts.sch.gr). Η λύση περιλαμβάνει λειτουργικό σύστημα, εφαρμογές γραφείου, διαδικτύου κλπ για όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται σε ένα ΣΕΠΕΗΥ. Επιπλέον περιλαμβάνει λύσεις για μετατροπή του παλαιωμένου εξοπλισμού των ΣΕΠΕΗΥ σε thin clients με στόχο τη συνέχιση της αξιοποίησης του εξοπλισμού, διαδικασία αυτοματοποιημένης εγκατάστασης του περιβάλλοντος με τη βοήθεια scripts και Αποθετήριο με πιστοποιημένο εκπαιδευτικό λογισμικό. Τέλος παρουσιάζονται εν εξελίξει ενέργειες όπως η υποστήριξη fat clients (από την έκδοση 10.04 του Ubuntu για σχετικά σύγχρονους υπολογιστές) και η επέκταση του Αποθετηρίου Λογισμικού με περισσότερα λογισμικά για δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο.

Ομιλητές: Γ. Σιάχος, Θ. Θεοδωρόπουλος A. Γεωργόπουλος (ΤΕΤ/ΕΑΙΤΥ)

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!