Αρχική | Oργανωτική Επιτροπή | Πρόγραμμα | Live | Presskit | Πρόσβαση | Φωτογραφίες | en

<<


Answer: Εφαρμογή DirectorNotation

To ANSWER project[1] φιλοδοξεί να δώσει μια νέα προσέγγιση στην δημιουργική διαδικασία της παραγωγή ταινιών. Το ANSWER Project εισάγει το DirectorNοtation, μια καλλιτεχνική σημειογραφία (συμβολική γλώσσα) που προσφέρει την δυνατότητα σε σκηνοθέτες να περιγράψουν το περιεχόμενο μιας σκηνής και την καλλιτεχνική πρόθεση ως προς την σκηνή. Παράλληλα με την ανάπτυξη του DirectorNotation, το project αποσκοπεί στην παραγωγή ενός ολοκληρωμένου πακέτου λογισμικού που βοηθάει στην καλλιτεχνική διάσταση της παραγωγής ταινιών. Αυτό περιλαμβάνει ένα γραφικό περιβάλλον για την εισαγωγή και επεξεργασία ενός “κειμένου” της γλώσσας του DirectorNotation, μια μηχανή υπολογισμού της αναπαράστασης της σκηνής σε μια ενδιάμεση γλώσσα κατάλληλη για εμφάνιση από τον αντίστοιχο player καθώς και το λογισμικό απεικόνισης της σκηνής. Επίσης, υπάρχει η πρόβλεψη για ένα σύστημα post-production και synchronization ανάμεσα στο παραγόμενο animation και στις πραγματικές λήψεις από την ταινία.

Όλη η ανάπτυξη του project γίνεται με γνώμονα τα ανοιχτά standards και το free software. Το DirectorNotation είναι μια γλώσσα που θέλουμε να την μοιραστούμε με όλον τον καλλιτεχνικό χώρο του κινηματογράφου και σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να περιορίσουμε την ανάπτυξη της και την χρήση της από κανέναν. Το λογισμικό που παράγουμε θα διανέμεται υπό άδειες ελεύθερου λογισμικού και αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας μας η ελεύθερη διάθεση και διάδοση του, ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί από άλλους και να βασιστούν πάνω σε αυτό για να αναπτύξουν το δικό τους λογισμικό.

Εκτός από μια σύντομη παρουσίαση του DirectorNotation και της εσωτερικής αρχιτεκτονικής του project (και ένα σύντομο demo), θα θέλαμε να δείξουμε πως ένα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται το ελεύθερο λογισμικό και τα ανοιχτά πρότυπα, καθώς και ποιοι ήταν οι λόγοι που μας οδήγησαν στην απόφαση αυτή για το ANSWER project. Θα επιμείνουμε ιδιαίτερα στην κρίσιμη επιλογή του Ελεύθερου Λογισμικού λόγω της εύκολης διάδοσης του, καθώς επίσης και στο στοιχείο της ανταπόδοσης που περιέχει αυτή η επιλογή, μιας και όλα τα εργαλεία μας είναι foss.

1. http://www.answer-project.org/

Ομιλητής: Ελευθέριος Κρητικός (Ομάδα ανάπτυξής του ANSWER, ΕΠΙΣΕΥ ΕΜΠ)

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!