Αρχική | Oργανωτική Επιτροπή | Πρόγραμμα | Live | Presskit | Πρόσβαση | Φωτογραφίες | en

<<


Το OLPC σε Ελληνικά σχολεία

30′ ανοικτός κώδικας, ΧΟ και σημειώσεις απο την Ελλάδα
30′ συζήτηση
30′ εισαγωγή και εφαρμογές / δραστηριότητες στο λογισμικό sugar
30′ παραδείγματα εφαρμογών – τα πρώτα βήματα και τα βασικά σενάρια
60′ παραδείγματα εφαρμογών στην χελώνα (turtle art), στο scratch, στο etoys
ή άλλες δραστηριότητες, με παρεμβάσεις δασκάλων απο σχολεία με ΧΟ

Ομιλητές: Θανάσης Πρίφτης (Re-public), Παύλος Χατζόπουλος (Re-public), Simon Schampijer (SugarLabs), Arlen Dilsizian, Βασίλης Κωστάκης, Αλέξανδρος Καλόξυλος

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!