Αρχική | Oργανωτική Επιτροπή | Πρόγραμμα | Live | Presskit | Πρόσβαση | Φωτογραφίες | en

<<


Installfest: Εγκατάσταση Debian

Διαδραστική εγκατάσταση της διανομής Debian, περιγραφή ρυθμίσεων και παρουσίαση βασικών προγραμμάτων.

Ομιλητής: Γρηγόρης Λύρας (Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού ΕΜΠ)

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!