Αρχική | Oργανωτική Επιτροπή | Πρόγραμμα | Live | Presskit | Πρόσβαση | Φωτογραφίες | en

<<


Διαχείριση υποδομών παραγωγής με ΕΛ/ΛΑΚ: Linux, KVM, Ganeti, Puppet

Σκοπός είναι να παρουσιαστούν λύσεις για τη διαχείριση μιας πλήρως open-source υποδομής σε όλα τα επίπεδα, από το μέταλλο μέχρι το λειτουργικό των guests.

Ομιλητής: Απόλλων Οικονομόπουλος (ΕΔΕΤ)

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!