Αρχική | Oργανωτική Επιτροπή | Πρόγραμμα | Live | Presskit | Πρόσβαση | Φωτογραφίες | en

<<


Spring Web Flow (Rich Client Java Web Framework)

Το Spring Web Flow (SWF) αποτελεί ένα από τα κύρια προϊόντα στο χαρτοφυλάκιο του δημοφιλούς έργου ανοιχτού κώδικα Spring Framework και παρέχει την υποδομή για τη δημιουργία σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών (rich web applications) σε πολλές επιχειρήσεις και έργα Δημοσίου στην Ελλάδα.

Το SWF είναι ένα Java web framework το οποίο πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα από το κλασικό MVC μοντέλο, επιτρέποντας στον developer να αντιλαμβάνεται τις εφαρμογές ως μια σειρά από επαναχρησιμοποιήσιμες, αλληλοεξαρτώμενες ή μη, λογικές ροές. Ιδιαίτερα με την έλευση του SWF 2.0 το framework έγινε μια από πρώτες επιλογές για την ανάπτυξη μεγάλων επιχειρηματικών εφαρμογών, καθώς απλοποιήθηκε δραστικά η χρήση του και ενσωματώθηκε εγγενής υποστήριξη για τεχνολογίες πλούσιων οθονών, όπως Java Server Faces και Ajax.

Η παρουσίαση περιλαμβάνει επισκόπηση των χαρακτηριστικών και της αρχιτεκτονικής του SWF, με έμφαση στο integration με άλλα ανοιχτά frameworks, όπως το JBoss Rich Faces και το Spring Security. Επίσης, η παρουσίαση καλύπτει χαρακτηριστικά του framework στα οποία έχω συμβάλλει, καθώς και νέα χαρακτηριστικά που έχω προτείνει και υλοποιήσει, τα οποία είτε έχουν ήδη ενσωματωθεί είτε θα ενσωματωθούν σε μελλοντικές εκδόσεις του SWF.

Επιπλέον, θα παρουσιαστεί πως το SWF έχει εφαρμοστεί σε μεγάλα έργα Δημοσίου Τομέα της εταιρίας Intracom IT Services, και πως επιτυγχάνει σημαντικά οφέλη στην παραγωγικότητα των developers, αλλά και τη χρηστικότητα των εφαρμογών.

Ομιλητής: Ναζαρέτ Καζαριάν (Intracom IT Services)

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!