Αρχική | Oργανωτική Επιτροπή | Πρόγραμμα | Live | Presskit | Πρόσβαση | Φωτογραφίες | en

<<


OLPC: Hangman

Το OLPC ( One Laptop Per Child ) είναι μια μηχανή χαμηλού κόστους με μέγεθος περίπου όσο και ένα μικρό βιβλίο. Σκοπός του είναι να αποτελέσει ένα ισχυρό μαθησιακό εργαλείο για τα παιδιά των αναπτυσσόμενων χωρών. Έχει ενσωματωμένο ασύρματο δίκτυο και μια μοναδική οθόνη την οποία μπορούν να δουν οι μαθητές ακόμα και όταν πηγαίνουν σε υπαίθρια σχολεία και ο ήλιος πέφτει πάνω σε αυτή. Είναι πολύ ανθεκτικό, λειτουργικό, ενεργειακά αποδοτικό και ευχάριστο.

Το project του OLPC κατακρίθηκε, όπως βέβαια ήταν αναμενόμενο, καθότι πολλοί σχολίασαν το γεγονός ότι τα παιδιά των αναπτυσσόμενων χωρών έχουν προβλήματα βιωσιμότητας και ότι αυτό που τους λείπει δεν είναι ένα Laptop αλλά τρόφιμα, εμβόλια και άλλα αγαθά απαραίτητα για την επιβίωσή τους. Η ομάδα που έφερε το project του OLPC εις πέρας άφησε τα παραπάνω στις αρμόδιες οργανώσεις και προσέφερε το εργαλείο που χρειάζονται τα ίδια τα παιδιά, ώστε, μετά από κάποιο χρόνο, να καταφέρουν να βγάλουν τις χώρες τους από τις δυσάρεστες καταστάσεις στις οποίες βρίσκονται, όπως φτώχεια και πείνα. Συγκεκριμένα η φιλοσοφία του OLPC μπορεί να φωτογραφηθεί χρησιμοποιώντας το σλόγκαν μιας διαφημιστικής καμπάνιας «Δώσε στον άνθρωπο ένα ψάρι και τον ταϊζεις για μια μέρα. Δώσε στον άνθρωπο τη γνώση να ψαρεύει και τον ταϊζεις για μια ζωή».

Βάση αυτών πραγματοποιήθηκε και η εφαρμογή Hangman. Το activity αυτό αρχικά προσφέρει την εκμάθηση του αγγλικού λεξιλογίου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον δάσκαλο των παιδιών στην τάξη βάζοντας εκείνος το δικό του λεξιλόγιο. Προσφέρει τη δυνατότητα πολλών παικτών (multiplayer). Ακόμα εκπληρώνεται η έννοια της συνεργατικότητας (collaboration) καθώς τα παιδιά μπορούν να καθήσουν κάτω από ένα δένδρο (olpc under the tree) και να προσπαθήσουν να βρουν μια λέξη, αλλά και μαθαίνουν τον συναγωνισμό αφού όταν κάποιος βρει τη λέξη τότε αυτομάτως τελειώνει και το παιχνίδι με νικητή αυτόν. Όλες αυτές οι πληροφορίες για το ποιος είναι ο νικητής, ποιος έχει σειρά, πόσα λάθη έχει κάνει ο κάθε παίκτης (υπάρχει περιορισμός λαθών, όταν ο παίκτης υπερβεί τον αριθμό επιτρεπόμενων λαθών, τότε αυτομάτως χάνει) κτλ, γίνονται εύκολα αντιληπτά με μηνύματα τα οποία διακρίνονται στην οθόνη του laptop στο κομμάτι που περιλαμβάνει το info panel. Το περιβάλλον sugar στο οποίο αναπτύχθηκε το activity προσφέρει γραφικά τα οποία χρησιμοποιούμε. Συγκεκριμένα στην εφαρμογή Hangman, στο κομμάτι που παίζεται το παιχνίδι (καμβάς) υπάρχουν τα κενά που θα συμπληρωθούν με τα σωστά γράμματα και από κάτω υπάρχει το αλφάβητο απ’ όπου γίνεται και η επιλογή των γραμμάτων με πάτημα του αντίστοιχου γράμματος του πληκτρολογίου. Είναι μια εύκολη εφαρμογή η οποία μπορεί να γίνει η απαρχή ευρύτερων εφαρμογών. Και η ίδια πληρεί το σκοπό του olpc, κυρίως τον εκπαιδευτικό ρόλο του.

Όσον αφορά το μέσο δικτύωσης της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν τα services που τρέχουν στα ίδια τα laptop καθώς και βιβλιοθήκες του Sugar που χρησιμοποιήθηκαν ως hooks για την χρήση αυτών των services. Τα κυρίως services που χρησιμοποιήθηκαν στο Hangman είναι οι Telepathy connection managers και το Presence Service. To Telepathy είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιείται από το ίδιο το Sugar με σκοπό την επίτευξη επικοινωνίας μεταξύ πολλών laptop. Ένας τρόπος επικοινωνίας είναι τα broadcast messages. Αυτή η λογική χρησιμοποιείται από το Sugar για τη δήλωση ενός activity ως shared. Έτσι, συγκεκριμένα για το Hangman, όταν επιλεγεί από το toolbar o διαμοιρασμός του activity, τότε στέλνεται ένα broadcast message στο ορατό δίκτυο (neighborhood), ενημερώνοντας έτσι όλα τα laptop που βρίσκονται στη γειτονιά ότι το συγκεκριμένο activity είναι διαθέσιμο προς διαμοιρασμό. Για τη μεταφορά αυτών των broadcast messages χρησιμοποιήθηκαν tubes και πιο συγκεκριμένα D-Bus Tubes. Τα tubes είναι ένα μέσο που χρησιμοποιεί το telepathy για τη μεταφορά δεδομένων.  Το Presence service με τη σειρά του, αφού έχει στηθεί το παραπάνω backend, χρησιμοποιείται για τη δημιουργία των connection managers και για τη δέσμευση των Connection Objects που είναι απαραίτητα για την παρουσία του laptop στο neighborhood.

Είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί ότι για τη δικτύωση της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν open source μέσα και εργαλεία που χρησιμοποιούνται καθολικά από όλες τις εφαρμογές του Sugar συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της ομοιομορφίας όσον αφορά τη δομή των υπόλοιπων activities.

Ομιλητής: Βασίλης Μαριόλης

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!