Αρχική | Oργανωτική Επιτροπή | Πρόγραμμα | Live | Presskit | Πρόσβαση | Φωτογραφίες | en

<<


Ανοιχτό Λογισμικό στην Εκπαίδευση και στην Έρευνα

DeciBell: Μια άλλη προσέγγιση των ORΜ”. Επισυνάπτουμε την περιγραφή του project. Στα πλαίσια του workshop θα γίνει παρουσίαση της λειτουργίας του DeciBell και συγκεκριμένα μέσα σε πολύ λίγο χρόνο θα κατασκευάσουμε από την αρχή μια βάση δεδομένων και θα εκτελέσουμε πολύπλοκα ερωτήματα με ιδιαίτερα απλό τρόπο και κατόπιν θα αναδείξουμε τις διεργασίες που συνέβησαν στο παρασκήνιο (SQL). Θεωρούμε ότι το DeciBell είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, τόσο για εκπαιδευτικούς λόγους (εύκολη κατανόηση των αρχών μιας βάσης δεδομένων και εύκολη εμβάθυνση στις λειτουργίες της), όσο και για ερευνητικούς λόγους μιας και τα υπάρχοντα ORM δεν επιλύουν ιδιαίτερα αποτελεσματικά τα προβλήματα
διαχείρισης βάσεων δεδομένων.

Ομιλητές: Σωπασάκης Παντελής (ΕΜΠ), Χαράλαμπος Χωμενίδης (ΕΜΠ), Χαράλαμπος Σαρίμβεης (ΕΜΠ)

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!