Αρχική | Oργανωτική Επιτροπή | Πρόγραμμα | Live | Presskit | Πρόσβαση | Φωτογραφίες | en

<<


Σχεδίαση και Ανάπτυξη ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος εκμάθησης προγραμματιστικών εννοιών στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με χρήση ΕΛ/ΛΑΚ

Στη παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια πρώτη προσέγγιση ανάπτυξης ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος το οποίο έχει ως στόχο να διδάξει τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού και της αλγοριθμικής σκέψης σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τόσο στα πλαίσια της τυπικής όσο και της άτυπης εκπαίδευσης. Φυσικά, ακριβώς λόγω της ιδιαιτερότητας της παιδικής ηλικίας αναζητήσαμε νέες μεθόδους διδακτικής προσέγγισης και αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, το διδακτικό υλικό είναι βασισμένο στο μικρόκοσμο προγραμματισμού Scratch, ο οποίος παρέχει στο μαθητή την δυνατότητα να έρθει σε επαφή και να πειραματιστεί με εισαγωγικές αλλά και προχωρημένες έννοιες του προγραμματισμού. Το εκπαιδευτικό λογισμικό παρέχει συνεχή ανάδραση, ενώ παράλληλα με την διδασκαλία προσφέρει στο μαθητή rubrics (ρούμπρικες) αυτό-αξιολόγησης και ανάλογα με την πρόοδό του τον κατευθύνει στην συνέχεια στην κατάλληλη επόμενη διδακτική ενότητα.

Για την σχεδίαση του εν λόγω λογισμικού, ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην κατασκευή των HTML σελίδων οι οποίες κατά κύριο λόγο κατασκευάστηκαν με το πρόγραμμα Adobe Dreamweaver CS3 καθώς κάθε σελίδα είχε την δική της δομή και οργάνωση. Ενώ για τη δημιουργία των rubrics, τον έλεγχο για login και τον έλεγχο για μετάβαση σε επόμενη διδακτική ενότητα χρησιμοποιήσαμε τη γλώσσα PHP για μεγαλύτερη ευελιξία. Απαραίτητη κρίθηκε και η δημιουργία μιας Βάσης Δεδομένων χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Mysql και το πρόγραμμα phpMyAdmin. Η Βάση Δεδομένων δημιουργήθηκε με σκοπό να καταγράφει τα χαρακτηριστικά των χρηστών (username και password) και τα επιμέρους χαρακτηριστικά κάθε rubric ξεχωριστά. Ικανοποιώντας με αυτό τον τρόπο την λειτουργική ανάγκη για επαναχρησιμοποίηση της εφαρμογής σε περίπτωση απρόσμενης διακοπής ή κανονικής εξόδου, παρέχοντας ταυτόχρονα την δυνατότητα στους χρήστες να συνεχίσουν από το σημείο στο οποίο είχαν σταματήσει την προηγούμενη φορά. Επίσης, γνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι η χρήση των πολυμέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία, αποφασίσαμε να εισάγουμε κινούμενες εικόνες, φιγούρες, ήχο και Video οι οποίες στοχεύουν να διεγείρουν τη φαντασία και το ενδιαφέρον των μικρών χρηστών.

Το εκπαιδευτικό λογισμικό που αναπτύξαμε φιλοξενείται στον ιστότοπο: http://inf-server.inf.uth.gr/~chflorou/

Ομιλητές: Φλώρου Χρυσούλα, Κοσμοπούλου Ιωάννα (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)]

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!