Αρχική | Oργανωτική Επιτροπή | Πρόγραμμα | Live | Presskit | Πρόσβαση | Φωτογραφίες | en

<<


Ανάλυση ποιότητας λογισμικού με το Alitheia Core

Το Alitheia Core είναι μια προηγμένη πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων από αποθετήρια OSS. Επιτρέπει την γρήγορη ανάλυση πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων, ενώ υποστηρίζει, μέσω αρθρωμάτων, διαφορετικούς τύπους
αναλύσεων. Μπορεί έτσι πολύ εύκολα να προσαρμοστεί στις ανάγκες τόσο μιας ερευνητικής ομάδας όσο και μιας εταιρείας ανάπτυξης που επιθυμεί να παρακολουθεί την εξέλιξη του λογισμικού που αναπτύσει. Διανέμεται
υπό την άδεια BSD, ενώ έχει αναπτυχθεί και συντηρείται κυρίως στην Ελλάδα.

Στο workshop, θα δούμε τα εξής:

  • Ποιότητα λογισμικού γενικά, τι είναι και από τι επηρεάζεται. Τι μπορούμε να μετρήσουμε.
  • Γενική αρχιτεκτονική της πλατφόρμας, επεξεργασία προτογενών δεδομένων και μετα-δεδομένων
  • Plug-ins, δημιουργία και εκτέλεση
  • Το REST API, πρόσβαση σε ήδη επεξεργασμένα δεδομένα

Πριν παρακολουθήσετε το workshop καλό θα ήταν να δοκιμάσετε να κατεβάσετε τον κώδικα και να δοκιμάσετε να τον μεταγλωττίσετε, από εδώ: http://www.sqo-oss.org

Ομιλητής: Γιώργος Γούσιος (ΟΠΑ)

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!