Αρχική | Oργανωτική Επιτροπή | Πρόγραμμα | Live | Presskit | Πρόσβαση | Φωτογραφίες | en

<<


Το DNS και η Επιχείριση σας: Αυξάνοντας την Ασφάλεια και την Διαθεσιμότητα της Επιχείρισης

To Domain Name System (DNS) είναι ένα από τα βασικά συστατικά του Διαδικτυακού οικοσυστήματος. Αυτό το ιεραρχικό, αποκεντρωμένο σύστημα αποτελεί τον τηλεφωνικό κατάλογο του Διαδικτύου, εξασφαλίζοντας μια άνετη και φιλική προς το χρήστη διαδικτυακή εμπειρία. Παράλληλα, όμως, είναι υπεύθυνο για την διαλειτουργικότητα μεταξύ των on-line εφαρμογών, ένας ρόλος ιδιαίτερα σημαντικός στις μέρες, όπου οι Web 2.0 εφαρμογές είναι εξαιρετικά δημοφιλής.

Όντας, λοιπόν, μια υπηρεσία υποδομής για το Διαδίκτυο, η ορθή και συνεχή λειτουργία του είναι κρίσιμης σημασίας. Πιθανή αστοχία του επηρεάζει άμεσα την πρόσβαση ακόμα και στους πιο κοντινούς ιστοχώρους, ενώ η παραποίηση των δεδομένων του μπορεί να οδηγήσει στην εξαπάτηση χιλιάδων χρηστών. Για την επιχείρηση με πρόσβαση στο Διαδίκτυο, η απρόσκοπτη λειτουργία του DNS εξυπηρετεί δύο συνιστώσες: την σταθερή παρουσία στο δικτυακό γίγνεσθαι και την προστασία των εργαζομένων της από ηλεκτρονικές επιθέσεις.

Σε αυτό το εργαστήριο θα διερευνηθούν θέματα ασφάλειας του DNS και πως αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν εφαρμόζοντας διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Εργαλείο επιλογής θα είναι το BIND (Berkeley Internet Name Domain), ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα ανεπτυγμένο από την ISC.

Ομιλητής: Κωνσταντίνος Μάγκος (Δημόκριτος)

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!