Αρχική | Oργανωτική Επιτροπή | Πρόγραμμα | Live | Presskit | Πρόσβαση | Φωτογραφίες | en

<<


Course Management Platform for Universities (CoMPUs)

Το CoMPUs αναπτύσσεται εδώ και 6 χρόνια στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Αρχικά βασίστηκε στο Claroline και το e-Class, αλλά έκτοτε έχει ακολουθήσει δική του πορεία. Θα παρουσιάσουμε τις σχεδιαστικές αρχές του και τις διαφοροποιήσεις του από άλλα αντίστοιχα λογισμικά.

Ομιλητής: Γεώργιος Ευαγγελίδης (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!