Αρχική | Oργανωτική Επιτροπή | Πρόγραμμα | Live | Presskit | Πρόσβαση | Φωτογραφίες | en

<<


EJBCA – Enterprise Open Source PKI

A presentation about EJBCA, an advanced open source certificate management software, suitable for large PKIs. The presentation will give an overview of the features and functions of EJBCA and how they can be used to set up a PKI, either small or large.
The presentation will also give a examples of real world installations where EJBCA is used for national PKIs, for electronic IDs and for ePassports.

Ομιλητής: Tomas Gustavsson (Primekey)

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!