Αρχική | Oργανωτική Επιτροπή | Πρόγραμμα | Live | Presskit | Πρόσβαση | Φωτογραφίες | en

<<


Ανάπτυξη εφαρμογής για το OLPC

Το OLPC είναι μια μικρή μηχανή με σημαντική αποστολή, είναι ένα ισχυρό μαθησιακό εργαλείο σχεδιασμένο και κατασκευασμένο ειδικά για παιδιά στις αναπτυσσόμενες χώρες, που Σουν στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.  ́Εχει περίπου το μέγεθος ενός μικρού βιβλίου.  ́Εχει ενσωματωμένο ασύρματο δίκτυο και μια μοναδική οθόνη την οποία μπορούν να δουν τα παιδιά που πηγαίνουν σε υπαίθρια σχολεία ακόμα κι αν ο ήλιος χτυπάει ακριβώς πάνω σε αυτή. Είναι πολύ ανθεκτικό, λειτουργικό, ενεργειακά αποδοτικό και είναι ευχάριστο.
Η επιτυχία του έργου όσον αφορά την παγκοσμιότητα είναι εφικτή μόνο αν ενστερνιστεί το ανοιχτό λογισμικό παρέχοντας στους χρήστες του laptop αλλά και στους σχεδιαστές εμβριθή ελευθερία.  ́Οσο τα παιδιά μεγαλώνουν και αναζητούν καινούριες ιδέες, το λογισμικό και τα εργαλεία θα πρέπει να είναι ικανά να μεγαλώνουν με αυτά και να τους παρέχουν μια διέξοδο στην
τεχνολογία.
Για την ανάπτυξη μια εφαρμογής έχουν οριστεί κάποια κριτήρια. Τα πιο σημαντικά από αυτά είναι η ανακαλυψιμότητα δηλαδή, να χρησιμοποιούνται αλληλεπιδραστικά μοντέλα που ενθαρρύνουν τον πειραματισμό, η επεκτασιμότητα δηλαδή, η εφαρμογή να μπορεί να τροποποιηθεί από τους δασκάλους και τα παιδιά για να επεκτείνουν τη χρήση του και συνεργασία δηλαδή, πρέπει η εφαρμογή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από περισσότερους από έναν μαθητές.
Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας του OLPC και λαμβάνοντας υπ ́ όψιν τα που πρέπει να πληρεί μια ένα λογισμικό για να ενταχθεί στο XO αναπτύξαμε μια εφαρμογή ανοιχτού κώδικα. Η εφαρμογή που υλοποιήσαμε είναι ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι με λέξεις. Ο εκπαιδευτικός θα εισάγει λέξεις ανάλογα με το μάθημα πάνω στο οποίο θέλει να εφαρμόσει το παιχνίδι. Οι μαθητές ανοίγουν την εφαρμογή και βλέπουν τις λέξεις που έχει εισάγει ο εκπαιδευτικός. Παράλληλα, ανοίγει ένα δεύτερο παράθυρο όπου εισάγουν το όνομα τους και την πρόταση που έχουν σκεφτεί που περιλαμβάνει μία από τις λέξεις. Τέλος, πατάνε το κουμπί για να σταλούν τα δεδομένα στο βασικό πρόγραμμα και εμφανίζεται το όνομα που έχουν εισάγει και η πρόταση ώστε να μπορούν να τα δουν όλοι οι συμμετέχοντες.  ́Οταν έχουν παίξει όλοι οι μαθητές ή έχουν χρησιμοποιηθεί όλες οι λέξεις το παιχνίδι τελειώνει και τότε όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να συζητήσουν για τις προτάσεις και τη συνολική εικόνα της πορείας και των αποτελεσμάτων του παιχνιδιού.

Ομιλητής: Ουρανία Ρόδα

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!