Αρχική | Oργανωτική Επιτροπή | Πρόγραμμα | Live | Presskit | Πρόσβαση | Φωτογραφίες | en

<<


Ubuntu thin – fat clients

Το Ubuntu είναι ένα ελεύθερο, ανοιχτό και δωρεάν λειτουργικό σύστημα βασισμένο στο linux, το οποίο αναπτύσσεται από μία ανοιχτή κοινότητα (http://www.ubuntu.com). Παράλληλα, παρέχεται, προαιρετικά, εταιρική υποστήριξη από την εταιρία Canonical. Εκτός από το λειτουργικό σύστημα περιλαμβάνει πλήθος εφαρμογών όπως: επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, πρόγραμμα αλληλογραφίας, φυλλομετρητή, λογισμικό επεξεργασίας εικόνας και εκπαιδευτικό λογισμικό. Είναι μία αξιόπιστη ολοκληρωμένη λύση, χωρίς ιούς και ανάγκη εγκατάστασης οδηγών υλικού. Η λύση Ubuntu Ltsp χρησιμοποιεί ένα κεντρικό εξυπηρετητή, στον οποίο εκτελούνται όλες οι διεργασίες (λειτουργικό – εφαρμογές), και “thin client” τερματικά για την αλληλεπίδραση με τους χρήστες (μαθητές, καθηγητές). Τα πλεονεκτήματα της λύσης Ubuntu Ltsp περιλαμβάνουν : α) ευκολία εγκατάστασης, διαχείρισης και συντήρησης σχολικού εργαστηρίου (χρήστες, διαμοίραση υλικού κ.α.), β) απουσία κακόβουλου λογισμικού, γ) μείωση κόστους λογισμικού – υλικού, δ) χρήση παλαιού και νέου υλικού (οικολογία)

Ομιλητής: Λεωνίδας Παπαδάκης (ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ηρακλείου)

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!