Αρχική | Oργανωτική Επιτροπή | Πρόγραμμα | Live | Presskit | Πρόσβαση | Φωτογραφίες | en

<<


Fedora Project: Remix and Spin it! Tο δικό σας (και όχι μόνο) λειτουργικό Fedora

Μπορείτε να έχετε ένα λειτουργικό προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις σας με το λογισμικό που εσείς θέλετε. Γιατί και πως? Πρέπει να αναφέρθούμε στο τί είναι ένα Fedora Remix και ένα Fedora Spin, πως συσχετίζονται, την αξία τους στον χώρο του ανοιχτού λογισμικού και πως μπορούν να δημιουργηθούν.

Ομιλητής: Κωνσταντίνος Αντωνάκογλου (Fedora), Αναστάσης Στασινόπουλος (Fedora)

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!