Αρχική | Oργανωτική Επιτροπή | Πρόγραμμα | Live | Presskit | Πρόσβαση | Φωτογραφίες | en

<<


Πώς να αναπτύξετε το OpenERP

Στο εργαστήριο του OpenERP θα γίνει μία τεχνική παρουσίαση για την δομή και τον κώδικα της εφαρμογής. Επειδή το OpenERP είναι μία εκτενής πλατφόρμα, με αρκετό κώδικα αλλά και δυνατότητες παραμετροποίησης, η κοινότητα χρειάζεται την τεχνογνωσία για να κατανοήσει και να συμβάλλει στην παραμετροποίηση ή και εξέλιξη της εφαρμογής.
Στόχοι του εργαστηρίου:
- Να εγκαταστήσει ο ενδιαφερόμενος τον κώδικα (development setup)
- Να δοκιμάσει απλές λειτουργίες, να εντοπίσει σφάλματα
- Να παραμετροποιήσει σημεία της εφαρμογής (πχ. για πελάτες)
- Να κωδικοποιήσει αλλαγές σε ένα άρθρωμα
- Να δημοσιεύσει ή να εκδόσει τον κώδικα.

Ομιλητής: Πάνος Χρηστέας (Hellug)

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!