Αρχική | Oργανωτική Επιτροπή | Πρόγραμμα | Live | Presskit | Πρόσβαση | Φωτογραφίες | en

<<


The Declarative [R]evolution: A showcase of Haskell, Erlang & Prolog

Στο συγκεκριμένο workshop θα έχουμε μια hands-on εμπειρία με τις γλώσσες Haskell, Erlang και Prolog, γράφοντας ένα client για το παιχνίδι Spacenet! Μέσα από τη διαδικασία αυτή, ευελπιστούμε να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα του δηλωτικού μοντέλου προγραμματισμού.

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!