Αρχική | Oργανωτική Επιτροπή | Πρόγραμμα | Live | Presskit | Πρόσβαση | Φωτογραφίες | en

<<


Χρήση ΕΛ/ΛΑΚ στην Υγεία

Η χρήση Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα στην υγεία αποτελεί μια πρόκληση, καθώς πρόκειται για τομέα όπου απαιτούνται ιδιαίτερες πιστοποιήσεις σε ιατρικά μηχανήματα. Αλλά και σε θέματα που δεν σχετίζονται άμεσα με ιατρικά θέματα, υπάρχει μια διστακτικότητα όσον αφορά τη χρήση ελεύθερου λογισμικού.

Τα τελευταία χρόνια λογισμικά ηλεκτρονικού φακέλου δημιουργούνται και όλο και περισσότερες εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ τίθενται σε χρήση στην υποστήριξη των μονάδων υγείας. Παρουσιάζονται οι προσπάθειες χρησιμοποίησης ΕΛ/ΛΑΚ και τα εμπόδια που εμφανίζονται ενώ προτείνονται ιδέες για χρήση λογισμικού ΕΛ/ΛΑΚ.

Ομιλητής: Δημήτρης Κουναλάκης

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!