Αρχική | Oργανωτική Επιτροπή | Πρόγραμμα | Live | Presskit | Πρόσβαση | Φωτογραφίες | en

<<


Λύσεις Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα για Παράλληλο Προγραμματισμό

Ο παράλληλος προγραμματισμός είναι το μέλλον της επιστήμης των υπολογιστών. Η στροφή στην παράλληλη υπολογιστική που παρατηρείται στις μέρες μας κάνει τον παράλληλο προγραμματισμό ακόμη πιο επίκαιρο.

Στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διεξάγεται ερευνητική προσπάθεια με επιβλέποντα τον Καθηγητή κύριο Κωνσταντίνο Μαργαρίτη. Σκοπός της είναι η διδασκαλία παράλληλου προγραμματισμού με χρήση πραγματικών συστημάτων-στόχων και εργαλείων ανάπτυξης επιπέδου παραγωγής.

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης έρευνας διενεργήθηκε εκτενής επισκόπηση περιβαλλόντων παράλληλου προγραμματισμού με έμφαση σε εργαλεία προγραμματισμού, αποσφαλμάτωσης, ρύθμισης απόδοσης, οπτικοποιήσεων και προσομοίωσης συνδρομικότητας. Τα περιβάλλοντα κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με τη χρήση τους και αναλύθηκαν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά τους.

Θα παρουσιαστούν Λογισμικά Ανοιχτού Κώδικα που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη επισκόπηση, ιδιότητες και λειτουργικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και στοιχεία σχετικά με τη συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια.

Ομιλητής: Κωνσταντίνος Δελησταύρου

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!