Αρχική | Oργανωτική Επιτροπή | Πρόγραμμα | Live | Presskit | Πρόσβαση | Φωτογραφίες | en

<<


Hospital: Λογισμικό Οργάνωσης Ιατρικής Μονάδας

Το Hospital είναι ένα ελεύθερο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου ανοικτού κώδικα με δυνατότητες κλιμάκωσης και μπορεί, με ελάχιστο κόστος, να προσφέρει μία ποιοτική λύση στον τομέα της νοσοκομειακής Οργάνωσης. Το λογισμικό υλοποιείται ως άρθρωμα (module) το οποίο εκτελείται μέσα στο επίσης ανοικτού κώδικα σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων openERP . Σε συνδυασμό με το openERP λοιπόν μπορεί να αποτελέσει μία πλήρη λύση μηχανογράφησης για νοσοκομεία (προμήθειες, διαχείριση αποθήκης, διαχείριση προσωπικού). Λόγω των ιδιαιτεροτήτων του Συστήματος Υγείας της κάθε χώρας, απαιτείται η αναμόρφωση του λογισμικού Ιατρικού Φακέλου για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά. Αυτό το κενό ακριβώς φιλοδοξεί να καλύψει το Hospital στην κατηγορία των EMR ανοικτού κώδικα στην Ελλάδα.

Μία συνοπτική λίστα με τα χαρακτηριστικά του:
•    Ιδιαίτερη έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
•    Ενδιαφέρον για τα κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία του ασθενούς (βιοτικό επίπεδο, μόρφωση κλπ) και τον τρόπο ζωής του.
•    Διεθνή πρότυπα κωδικοποίησης Νόσων/Διαγνώσεων και ιατρικών διαδικασιών (ICD-10 στα Ελληνικά / ICD-10-PCS στα αγγλικά)
•    Ενσωματώνει το Ελληνικό Εθνικό Συνταγολόγιο
•    Λύση για 100% ηλεκτρονική διαχείριση των ασθενών
•    Διαχείριση ασθενών (δημιουργία, επισκέψεις / εισαγωγές)
•    Ιατρικό Ιστορικό ασθενών (εμβολιασμοί, κληρονομικές ασθένειες, αλλεργίες, φαρμακευτικές αγωγές, χειρουργικές επεμβάσεις)
•    Ραντεβού
•    Εκτιμήσεις (εισαγωγή, επίσκεψη, επείγοντα, τηλεφωνικές κλήσεις, περιοδική εξέταση)
•    Διαχείριση Ιατρών
•    Διαχείριση Εργαστηριακών Εξετάσεων με δυνατότητα «Ηλεκτρονικού παραπεμπτικού» εξετάσεων.
•    Σε συνδυασμό με το openERP διαχείριση αποθεμάτων και προμηθειών ιατρικών αναλωσίμων και φαρμάκων
•    Διοικητική υποστήριξη Νοσοκομείου
•    Σχεδιάστηκε με βάση τις ανάγκες των Ελληνικών Νοσοκομείων
•    Ελεύθερο Λογισμικό με άδεια GPL.

Η ανάπτυξη αυτή τη στιγμή γίνεται από έναν Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Υπολογιστών και δύο Ιατρούς.
Περισσότερες πληροφορίες: hospital.openmed.gr
Αποθετήριο κώδικα: http://forge.osor.eu/projects/hospital/

Ομιλητης: Παναγιώτης Κονταξής (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών)

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!