Αρχική | Oργανωτική Επιτροπή | Πρόγραμμα | Live | Presskit | Πρόσβαση | Φωτογραφίες | en

<<


Εισαγωγή στην “Οκτάβα” (GNU Octave)

Στην αρχή και ενδιαμέσως του εργαστηρίου θα παρουσιασθούν διαφάνειες για την Οκτάβα και μερικές βασικές της δυνατότητες και εφαρμογές. Το εργαστήριο θα είναι διαδραστικό, δηλ. οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να υλοποιήσουν τα επιδεικνυόμενα παραδείγματα στον ΗΥ τους. Μια ενδεικτική θεματολογία είναι η παρακάτω (η οποία αφορά κυρίως στην γ/θμια εκπαίδευση):

 • Τι είναι το OCTAVE, σε ποιούς μπορεί να φανεί χρήσιμο.
 • Εγκατάσταση της Οκτάβας σε πλατφόρμα Linux και Windows.
 • Το γραφικό περιβάλλον QtOctave.
 • Τύποι δεδομένων, τελεστές, πράξεις με το Octave.
 • Ενσωματωμένες συναρτήσεις του Octave.
 • Διανύσματα, πράξεις με διανύσματα.
 • Διαγράμματα, αποθήκευση και εκτύπωση διαγραμμάτων.
 • Αρχεία script.
 • Δομές ελέγχου /  επανάληψης.
 • Συναρτήσεις, δημιουργία συναρτήσεων.
 • Πίνακες, πράξεις μεταξύ πινάκων.
 • Τρισδιάστατα διαγράμματα, επιφάνειες.
 • Γραμμική άλγεβρα.
 • Πολυώνυμα, ρίζες πολυωνύμων.
 • Επεξεργασία σημάτων.
 • Επεξεργασία εικόνων.
 • Συστήματα αυτομάτου ελέγχου.
 • Εργαλειοθήκες της Οκτάβας:  Πηγές εργαλειοθηκών και τρόποι εγκατάστασης και αξιοποίησης.

Θα γίνει παρουσίαση σε προβολικό (σε odp) και θα εκπονηθούν 5-6 παραδείγματα από την ανωτέρω ύλη από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους σε περιβάλλον QtOctave/ Linux.

Απαιτήσεις: Εγκατάσταση των πακέτων octave, qtoctave και ένα usb stick

Ομιλητές: Λερός Απ. (Σχολή Ικάρων), Ανδρεάτος Αντ. (Σχολή Ικάρων) – http://t-h.wikispaces.com/octave


ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:

Εισαγωγή στην “Οκτάβα” (GNU Octave)

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ :

Α. Λερός (1) & Α. Ανδρεάτος (2)

1/ Τμήμα Αυτοματισμού, ΤΕΙ Χαλκίδας και

Τομέας Πληροφορικής και Υπολογιστών, Σχολή Ικάρων

lerosapostolos@gmail.com

2/ Τομέας Πληροφορικής και Υπολογιστών, Σχολή Ικάρων

aandreatos@gmail.com, aandreatos@hafa.gr.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Στην αρχή και ενδιαμέσως του εργαστηρίου θα παρουσιασθούν διαφάνειες για την Οκτάβα και μερικές βασικές της δυνατότητες και εφαρμογές. Το εργαστήριο θα είναι διαδραστικό, δηλ. οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να υλοποιήσουν τα επιδεικνυόμενα παραδείγματα στον ΗΥ τους. Μια ενδεικτική θεματολογία είναι η παρακάτω (η οποία αφορά κυρίως στην γ/θμια εκπαίδευση) :

 • Τι είναι το OCTAVE, σε ποιούς μπορεί να φανεί χρήσιμο.

 • Εγκατάσταση της Οκτάβας σε πλατφόρμα Linux και Windows.

 • Το γραφικό περιβάλλον QtOctave.

 • Τύποι δεδομένων, τελεστές, πράξεις με το Octave.

 • Ενσωματωμένες συναρτήσεις του Octave.

 • Διανύσματα, πράξεις με διανύσματα.

 • Διαγράμματα, αποθήκευση και εκτύπωση διαγραμμάτων.

 • Αρχεία script.

 • Δομές ελέγχου / επανάληψης.

 • Συναρτήσεις, δημιουργία συναρτήσεων.

 • Πίνακες, πράξεις μεταξύ πινάκων.

 • Τρισδιάστατα διαγράμματα, επιφάνειες.

 • Γραμμική άλγεβρα.

 • Πολυώνυμα, ρίζες πολυωνύμων.

 • Επεξεργασία σημάτων.

 • Επεξεργασία εικόνων.

 • Συστήματα αυτομάτου ελέγχου.

 • Εργαλειοθήκες της Οκτάβας: Πηγές εργαλειοθηκών και τρόποι εγκατάστασης και αξιοποίησης.

Θα γίνει παρουσίαση σε προβολικό (σε odp) και θα εκπονηθούν 5-6 παραδείγματα από την ανωτέρω ύλη από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους σε περιβάλλον QtOctave/ Linux. Αν υπάρχει φωτοτυπικό, θα δοθούν και συνοπτικές σημειώσεις σε χαρτί.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Κυρίως σε καθηγητές, φοιτητές και ερευνητές γ/θμιας εκπ/σης. Είναι ανοικτό και σε καθηγητές β/θμιας εκπ/σης αν κρίνουν ότι τους ενδιαφέρει.

ΠΡΟΣΔΩΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν τον τρόπο εγκατάστασης και τον βασικό χειρισμό της Οκτάβας. Θα δοθούν επίσης ηλεκτρονικά βιβλία και σημειώσεις, χρήσιμοι σύνδεσμοι και πηγές πληροφοριών Διαδικτύου (σε ψηφ. μορφή).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: 2 ώρες

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

 • Εργαστήριο ΗΥ και σύνδεση στο Διαδίκτυο.

 • Συστήνεται οι εκπαιδευόμενοι να έχουν μαζί τους μια κενή μνήμη USB stick (κατά προτίμησιν φορμαρισμένη για αποφυγή ιών).

 • Προτείνεται να φέρουν οι εκπαιδευόμενοι τον δικό τους netbook/ laptop με προεγκατεστημένο το Octave + QtOctave σε περιβάλλον Linux κατά προτίμηση.

 • Αν υπάρχει δυνατότητα ασύρματης πρόσβασης θα μπορέσουμε να επιδείξουμε την εγκατάσταση των Octave, QtOctave και πρόσθετων εργαλειοθηκών.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ : Έως 22 άτομα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Α. Ανδρεάτος, καθηγητής

Τομέας Πληροφορικής και Υπολογιστών, Σχολή Ικάρων

aandreatos@gmail.com,

ΤΗΛ. 210-9652796, 698 3507853.

18 Απρ. 2010 (αναθεωρήθηκε 4 Μαΐου 2010).

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!