Αρχική | Oργανωτική Επιτροπή | Πρόγραμμα | Live | Presskit | Πρόσβαση | Φωτογραφίες | en

<<


Η πλατφόρμα ανοικτού κώδικα SheevaPlug: ανάπτυξη εφαρμογών για την εκπαίδευση

Το ΕΛ/ΛΑΚ μπορεί να αναδείξει τα πλεονεκτήματά του όχι μόνο σε υπολογιστές αρχιτεκτονικής x86 αλλά και σε άλλες πλατφόρμες. Δοκιμάσαμε το κιτ της πλατφόρμας ανάπτυξης και προγραμματισμού Sheevaplug και προέκυψαν αξιόλογα συμπεράσματα για τις εφαρμογές που μπορεί να λειτουργήσουν σε αυτή. H πλατφόρμα SheevaPlug δεν έχει υποσύστημα γραφικών και αποτελείται από έναν επεξεργαστή αρχιτεκτονικής ARM στα 1,2 GHz, 512 ΜΒ DRAM, με θύρες σειριακής κονσόλας, ανάγνωσης κάρτας SD, USB και Ethernet. Σε μια τέτοια ανοικτή πλατφόρμα με κόστος 100 ευρώ και κατανάλωση 5-9 Watt, θα παρουσιάσουμε όλες τις υλοποιήσεις των δημοφιλών λειτουργιών και εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα περιβάλλον εργασίας όπως ο Δημόσιος Τομέας και η Εκπαίδευση.

Ξεκινώντας από την εγκατάσταση της διανομής Debian, αξιοποιήσαμε όπου ήταν δυνατό, την πληθώρα πακέτων που είναι διαθέσιμα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έγινε μεταγλώττιση πηγαίου κώδικα.

Συγκεκριμένα:

  • Έγινε υλοποίηση των βασικών λειτουργιών ενός Εξυπηρετητή Τομέα για Windows με παραμετροποίηση των SAMBA 4 (με εγγενή υποστήριξη Active Directory), η οποία βρίσκεται ακόμα στο στάδιο ανάπτυξης alpha, παρέχοντας προφανές οικονομικό όφελος.
  • Λειτούργησε ως Web Server ελαφριάς κίνησης ή ενδοδικτυακής χρήσης σε εικοσιτετράωρη βάση, αξιοποιώντας το πλεονέκτημα της πολύ χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας σε μια εποχή περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Σε δεύτερο επίπεδο, διερευνήθηκε η δυνατότητα της πλατφόρμας να υποκαταστήσει δικτυακές συσκευές, με έναυσμα την κοινή αρχιτεκτονική του επεξεργαστή με αντίστοιχες καταναλωτικές συσκευές. Συγκεκριμένα συνδέοντας στη θύρα USB συσκευές φτηνές αλλά συμβατές με Linux, επιβεβαιώθηκε ότι η πλατφόρμα μπορεί να υποκαταστήσει τα εξής:

  • Modem-router με σύνδεση απλού modem στη θύρα USB
  • Ασύρματο σημείο πρόσβασης με σύνδεση κάρτας wifi στη θύρα USB ή με χρήση USB hub, σε συνδυασμό με το παραπάνω.

Τα βήματα της υλοποίησης, τα συμπεράσματα και η ποιοτική / ποσοτική ανάλυση των επιδόσεων σε πραγματικό περιβάλλον μέχρι αυτή τη στιγμή, είναι αυτά που πρόκειται να παρουσιαστούν.

Ομιλητής: Δημήτριος Σοφός (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογίας Υπολογιστών)

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!