Αρχική | Oργανωτική Επιτροπή | Πρόγραμμα | Live | Presskit | Πρόσβαση | Φωτογραφίες | en

<<


Αυτοματοποιημένο Σύστημα Αξιολόγησης αξιοποιώντας το λογισμικό TCExam

Το TCExam είναι λογισμικό ανοικτού κώδικα που διατίθεται ελεύθερα με άδεια GNU-AGPLv3 license δίνοντας τη δυνατότητα σε εκπαιδευτές να συγγράφουν (author), να προγραμματίζουν (schedule) και να διαθέτουν (deliver) η-διαγωνίσματα μέσω του διαδικτύου (Web Based). H εφαρμογή υποστηρίζει την ανάπτυξη τράπεζας ερωτημάτων (κλειστού τύπου, αντιστοίχισης, ταξινόμησης, σύντομης απάντησης κλπ) ενώ ο γεννήτορας κατασκευής των η-διαγωνισμάτων  βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής.  Η εφαρμογή TCExam χρησιμοποιείται με επιτυχία τα τελευταία χρόνια  στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου της Πάτρας για τη διεξαγωγή εξετάσεων στα μαθήματα Στατιστική και Μαθηματικά. Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης θα παρουσιαστούν (α) τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εφαρμογής (β) τα αποτελέσματα από τη χρήση της στην Γθμια εκπαίδευση και (γ) βελτιώσεις – προτεινόμενες επεκτάσεις

Ομιλητές: Χρήστος Χριστακούδης (ΕΑΙΤΥ – ΤΕΚ), Γιώργος Ανδρουλάκης (Πανεπιστήμιο Πάτρας)

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!