Αρχική | Oργανωτική Επιτροπή | Πρόγραμμα | Live | Presskit | Πρόσβαση | Φωτογραφίες | en

<<


Eucalyptus: Architecture, Usage and Lessons learned from large scale installations

Ο σκοπός του workshop είναι η εξοικείωση με τα open source euca2ools για την πρόσβαση στην πειραματική εγκατάσταση Eucalyptus του ΥΠΕΠΘ. Παράληλλα, θα παρουσιαστούν και στοιχεία της αρχιτεκτονικής του Eucalyptus για την καλύτερη κατανόηση της διάδρασης του χρήστη με το private cloud και των δυνατοτήτων που αυτό παρέχει.

Χρονοδιάγραμμα:

20′ Παρουσίαση της αρχιτεκτονικής, της ορολογίας και των δυνατοτήτων που παρέχει στους χρήστες το Eucalyptus.
10′ Ερωτήσεις
10′ Εγκατάσταση Euca2ools (χρήστες με Linux) ή πρόσβαση στο έτοιμο user interface.
60′ Πρόσβαση και υλοποίηση από τους χρήστες ενός παραδείγματος χρήσης της υποδομής (στήσιμο ενός Web server).

Ομιλητής: Ευάγγελος Αγγέλου (CSLab, ΕΜΠ)

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!