Αρχική | Oργανωτική Επιτροπή | Πρόγραμμα | Live | Presskit | Πρόσβαση | Φωτογραφίες | en

<<


Google App Engine & javascript

To appenginejs είναι ένα project που επιτρέπει τη δημιουργία server-side εφαρμογών σε γλώσσα JavaScript που τρέχουν πάνω στο Google App Engine:
http://code.google.com/appengine/

Έχει δημιουργηθεί κατά βάση από Ελληνικά χέρια και είναι μια εξόχως ενδιαφέρουσα λύση για server-side τεχνολογία, καθώς συνδυάζει την απλότητα και ισχύ της διαδεδομένης γλώσσας JavaScript με την εξαιρετικών δυνατοτήτων αρχιτεκτονική του Google App Engine. Χρησιμοποιώντας το appenginejs μπορεί κανείς να φτιάξει σε πολύ μικρό χρόνο web εφαρμογές που να εξυπηρετούν ταυτόχρονα εκατομμύρια χρήστες.

Επιπλέον το appenginejs βασίζεται πάνω στην προτυποποίηση CommonJS (http://commonjs.org/) που είναι μια πρόσφατη κι ελπιδοφόρα προσπάθεια ενοποίησης των διαφόρων λύσεων για JavaScript στο server και χρησιμοποιεί μια σειρά άλλων λογισμικών ανοιχτού κώδικα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όπως τα Jack (http://jackjs.org/) και Narwhal (http://narwhaljs.org/). Η παρουσίαση θα μπορούσε να επεκταθεί και σε αυτά, για όσους ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν server-side εφαρμογές σε JavaScript που να μη φιλοξενούνται στο Google App Engine.

Ομιλητής: Παναγιώτης Αστήθας (Electronic Business Systems)

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!