Αρχική | Oργανωτική Επιτροπή | Πρόγραμμα | Live | Presskit | Πρόσβαση | Φωτογραφίες | en

<<


Ανάπτυξη ιστοσελίδας Ακαδημαικού & Ερευνητικού εργαστηρίου με Joomla! και JResearch σε Ubuntu Server

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος (ΕΤΠ) ιδρύθηκε το 2001 και ανήκει στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Κοζάνη. Η ανάπτυξη της ιστοσελίδας του εργαστηρίου (http://etl.uowm.gr) έγινε με Joomla! CMS σε ένα τυπικό Ubuntu Server και στηρίχθηκε βασικά στο component JResearch για την προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και απαιτήσεων ενός δίγλωσσου (Αγγλικά και Ελληνικά) ακαδημαϊκού-ερευνητικού εργαστηρίου. Το JResearch οργανώνει σε βάση δεδομένων τις δημοσιεύσεις και επιστημονικές δραστηριότητες όπως ερευνητικά προγράμματα και φροντίζει για την ομοιογενή παρουσίαση και εύκολη διαχείριση και ενημέρωση του περιεχομένου. Ο σκοπός της παρουσίασης μας είναι αναλύσουμε την οργάνωση της ιστοσελίδας σε θεματικές ενότητες και την παραμετροποίηση των Joomla! & Jresearch που έγινε για την βέλτιστη λειτουργία και παρουσίαση. Επίσης θα γίνει αναφορά σε θέματα εκπαίδευσης χρηστών για την ανανέωση περιεχομένου και τυπικά προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν στην πρώτη, δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας. Ο σκοπός της ομάδας μας είναι να διαθέσουμε στην Ελληνική αλλά και διεθνή κοινότητα ένα έτοιμο και παραμετροποιημένο πακέτο του Joomla! για εύκολη ανάπτυξη σε ακαδημαϊκές-ερευνητικές ομάδες. Για το σκοπό αυτό δημιουργήσαμε ένα code repository http://code.google.com/p/joomlacademic/ όπου και θα διαθέσουμε το τελικό πρόγραμμα.

Ομιλητές: Μαυρίκιος Πολίτης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας) – Φώτης Στεφανίδης (opencode.gr)

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!