Αρχική | Oργανωτική Επιτροπή | Πρόγραμμα | Live | Presskit | Πρόσβαση | Φωτογραφίες | en

<<


Η ελληνοποίηση του ELDY, προβλήματα και προοπτικές,

To Eldy είναι μια εφαρμογή χρήσης βασικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών για ηλικιωμένους. Το Eldy δημιουργήθηκε από την ιταλική εταιρεία Vegan Solutions και τη μη κερδοσκοπική οργάνωση European Eldy Οrganization. Το Eldy είναι δωρεάν λογισμικό, αλλά ο κώδικάς του δεν είναι ελεύθερος. Πρόσφατα, το δίκτυο εθελοντών Eldy Development Network ξεκίνησε την μετάφραση και
τοπικοποίηση του Eldy σε πολλές γλώσσες ανάμεσα στις οποίες και την ελληνική. Η ελληνική κοινότητα του Eldy που σχηματίστηκε από εθελοντές έχει ήδη ολοκληρώσει το πρώτο στάδιο της μετάφρασης-τοπικοποίησης που περιλαμβάνει την απόδοση περίπου 1000 ετικετών στα ελληνικά, τη μετάφραση του εγχειριδίου και την επιλογή ελληνικού περιεχομένου. Το αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής έχει ήδη συμπεριληφθεί στην έκδοση 2.2 του Eldy.

Θα παρουσιάσουμε την ελληνική έκδοση του Eldy και θα συζητήσουμε θέματα που προέκυψαν κατά την ελληνοποίηση και αφορούν:
(α) Οι τελικοί χρήστες είναι άτομα τρίτης ηλικίας, για τους οποίους οι τυπικές αποδόσεις όρων δεν είναι οι βέλτιστες.
(β) Η Ελληνική ομάδα Eldy είναι διασκορπισμένη, με αρκετά άτομα εκτός Ελλάδος.
(γ) Το κίνητρο των εθελοντών περιορίζεται από το γεγονός ότι το Eldy δεν είναι λογισμικό ανοικτού κώδικα.

Τέλος, η παρουσίαση θα αναφερθεί στη στρατηγική και τους στόχους της ομάδας για το επόμενο διάστημα.
Ελπίζουμε ότι η παρουσίαση αυτή θα αποτελέσει το κίνητρο για την ενεργή συμμετοχή νέων μελών της ομάδας.

Ομιλητές: Μαρία Πολυχρονοπούλου, Χρήστος Μακρόπουλος, Γιάννης Αθανασιάδης

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!