Παρουσιάσεις

Βασικά Σεμινάρια

- Ενημέρωση για τις εφαρμογές του live DVD του OSGeo, από τον Άγγελο Τζώτσο | pdf
- Χρήση και ανάπτυξη του geodata.gov.gr, από το Σπύρο Αθανασίου | pdf
- Παραγωγή μεταδεδομένων για INSPIRE με ΕΛ/ΛΑΚ, από τους Άγγελο Τζώτσο και Θεόδωρο Βάκκα | pdf: μέρος 1ο, μέρος 2ο, μέρος 3ο
- Παραγωγή χαρτών για το OpenStreetMap, από το Χρήστο Ιωσηφίδη | pdf

Εμβόλιμες παρουσίασεις

- Χαρτογράφηση των καμένων περιοχών της Πελοπονήσου με ανοικτά δεδομένα και ΕΛ/ΛΑΚ, από το Νίκο Αλεξανδρή | pdf
- Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ και ανοικτών δεδομένων από το Πυροσβεστικό Σώμα (ΣΕΚΥΠΣ 199), από τους Βασίλη Καζούκα και Αλέκο Μαλούνη | pdf

περισσότερα στοιχεία μπορείτε να βρείτε στο σχετικό wiki.

Ρεπορταζ

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!