Ενημέρωση

Δελτίο Τύπου: Ανακοίνωση Hackathon | pdf

Δελτίο Τύπου: Ανακοίνωση Προγράμματος | pdf

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!
Όσοι επιθυμείτε να ενημερώνεστε σχετικά με δράσεις ανοιχτών δεδομένων μπορείτε να εγγραφείτε στην αντίστοιχη λίστα.