Πρόγραμμα

Αμφιθέτρο Πολυμέσων

10.00 Χαιρετισμοί
Τίμος Σελλής (Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά)
Θεόδωρος Καρούνος (ΕΕΛ/ΛΑΚ) – pdf
Χάρης Θεοχάρης (Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων)

10.30 Άνοιγμα Εργασιών Ημερίδας
“Ανοικτά δεδομένα: μορφή, μετάδοσης, πρόσβαση και διαλειτουργικότητα” – pdf
Διομήδης Σπινέλλης (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

10.50 Open Data Day – Ανοικτά δεδομένα στην Ελλάδα
Συντονιστής:  Σπύρος Αθανασίου
Ομάδα παρουσιάσεων με στόχο την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα

 • Θεσμικό πλαίσιο για ελεύθερη πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία
  Ομιλητής: Πρόδρομος Τσιαβός
  Παρουσίαση των προβλέψεων του Ν. 3979/2011 και Ν.3882/2010 για τα ανοικτά δεδομένα, επιχειρησιακό σχέδιο για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και κεντρικός προγραμματισμός για άνοιγμα δεδομένων από τη ΔΔ, διαφάνεια, λογοδοσία, ανάπτυξη – pdf
 • Δράσεις Ανοικτών Δεδομένων μέχρι σήμερα
  Ομιλητής: Σπύρος Αθανασίου
  Σύντομος απολογισμός των  προσπαθειών μέχρι σήμερα, αποδελτίωση των προτάσεων των πολιτών, οφέλη από τα ανοικτά δεδομένα – pdf

11.20 Οι δημόσιες αρχές προσφέρουν και ζητούν ανοικτά δεδομένα
Εισηγήσεις από εκπροσώπους δημοσίων αρχών σε δύο άξονες: (α) δημόσια δεδομένα που προσφέρουν και προγραμματισμό για επιπλέον δεδομένα, (β) ανάγκες σε ανοικτά δεδομένα που έχουν

 • Ειδική Γραμματεία Εποπτείας της Αγοράς – Στεργίου Γιώργος, Ειδικός Γραμματέας Εποπτείας της Αγοράς (Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας) – pdf
 • Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων – Σταμάτης Εζόβαλης, Σύμβουλος Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας – Κωνσταντίνος Νέδας, Μέλος ΔΣ ΟΚΧΕ, Εθνικός εκπρόσωπος στην Επιτροπή INSPIRE – pdf
 • Υπουργείο Πολιτισμού – Χριστόφορος Βραδής, Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο – pdf
 • Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
 • Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας – Μαρκογιαννάκης Στέλιος, Επικεφαλής Ομάδας Συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Διαχείρισης Γνώσης και Τυποποίησης Διαδικασιών – pdf
 • Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης – Νίκος Χούσσος – pdf
 • Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία – Γιώργος Σπανογιαννόπουλος – pdf

12.30 Ο ιδιωτικός τομέας αξιοποιεί ανοικτά δεδομένα
Εισηγήσεις από  εκπροσώπους εταιρειών για τα δεδομένα που αξιοποιούν και τα δεδομένα που θα επιθυμούσαν να προσφέρονται ανοικτά, με αναφορά στις καινοτόμες χρήσεις τους, στο οικονομικό αποτέλεσμα και τα οφέλη για τη χώρα

 • Realize Α.Ε. – pdf
 • POLIS LOGIC – pdf
 • GetMap – pdf

13.30-14.00 Διάλειμμα

14.00 Ανοικτή συζήτηση
Η ανοικτή συζήτηση φιλοξενεί όλους τους συμμετέχοντες από τους δύο κύκλους δράσεων, με σκοπό το συλλογικό προβληματισμό, την ανταλλαγή απόψεων και την από κοινού διαμόρφωση μια στόχευσης για τη σύμπραξη της δημόσιας διοίκησης, των εθελοντών, της ακαδημαϊκής & ερευνητικής κοινότητας και του ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την ενίσχυση της ελεύθερης διάθεσης δημόσιας πληροφορίας και των καινοτόμων μεθόδων αξιοποίησής της.

Hackathon – «Ανοίγουμε δεδομένα, δείχνουμε το δρόμο»
(Αίθουσες Τηλεδιάσκεψης 1 & 2, Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης)
Στις υπόλοιπες αίθουσες της Βιβλιοθήκης θα διεξάγεται παράλληλα το Hackathon που απευθύνεται σε προγραμματιστές που θέλουν να συνεισφέρουν έμπρακτα στην ανάπτυξη εφαρμογών για την ελεύθερη διάθεση δημόσιας πληροφορίας. Πρόκειται επομένως για μια άτυπη συνάθροιση όλων των εθελοντών, με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την επίδειξη λύσεων, την ανάπτυξη πρότυπων εφαρμογών και υπηρεσιών που αξιοποιούν ανοικτά δεδομένα.

Ελάτε να μάθουμε μαζί πως ανοίγουμε δεδομένα, πως τα χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε εφαρμογές και πώς να αναδείξουμε τις χρήσεις τους προς όφελος όλων μας!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!
Όσοι επιθυμείτε να ενημερώνεστε σχετικά με δράσεις ανοιχτών δεδομένων μπορείτε να εγγραφείτε στην αντίστοιχη λίστα.