Πρόγραμμα

Τετάρτη 29.09.2010

13:30 – 14:00: Προσέλευση
14:00 – 14:30: Χαιρετισμοί – video

14:30 – 15:30: Session 1: Εκπαίδευση
- Koha [Δημήτρης Κουής] – pdf | info | video
- Reload & Exe [Γιάννης Εξηνταρίδης] – pdf | info | video
- Ubuntu School Scripts [Άλκης Γεωργόπουλος,
Φώτης Τσάμης, Παναγιωτόπουλος Αλέξιος] – pdf | info | video
- OpenSIS [Χαράλαμπος Κουζινόπουλος] – pdf | info
Συντονιστής: Νίκος Ρούσσος (ΕΕΛ/ΛΑΚ)

15:30 – 16:00: Διάλλειμμα

16:00 – 18:00: Session 2: Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας
- Geonetwork [Μιχάλης Βαίτης] – pdf | info | video
- Medical [Παναγιώτης Κονταξής] – pdf | info | video
- Ubuntu [Ντέμη Κόντη, Φώτης Τσάμης] – pdf | info | video
- Talend [Κωνσταντίνος Κορύλλος, Κωνσταντίνος Φαρδέλας] – pdf | info | video
- Open-Realty [Γεωργόπουλος Νικόλαος] – pdf | info | video
- Feng Office [Ανδρέας Κωνσταντινίδης] – pdf | info
- OrangeHRM [Θανάσης Κασκαμανίδης, Γιώργος Καλπάκης, Φωτεινή Τρίμη] – pdf | info
Συντονιστής: Αλέξης Ζάβρας (ΕΕΛ/ΛΑΚ)

18:00 – 19:00: Panel: Αξιοποίηση λύσεων ΕΛ/ΛΑΚ στον Δημόσιο Τομέα – video
Συμμετέχοντες: Αλέξης Ζάβρας (ΕΕΛ/ΛΑΚ), Δημήτρης Ανδρεάδης (RedHat), Δημήτρης Δημητριάδης (ΓΓΠΣ), Γιώργος Γούσιος (ΟΠΑ), Λευτέρης Λυκουρόπουλος (Κτηματολόγιο ΑΕ), Πρόδρομος Τσιαβός (London School of Economics)
Συντονιστής: Νεκτάριος Κοζύρης (ΕΕΛ/ΛΑΚ)

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!
logos