Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) διοργανώνει συνέδριο για δημιουργούς (developers) λογισμικού με θέμα ΕΛ/ΛΑΚ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την εκπαίδευση και την έρευνα.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Ιουνίου 2009, στο ΕΜΠ, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (Αίθουσα Τελετών).

Στόχος του συνεδρίου είναι η διάχυση των πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα αυτά και ιδανικά η προσέλκυση άλλων developers στην από κοινού ανάπτυξή τους.

Ενδεικτικά αντικείμενα του συνεδρίου:

 • Για επιχειρήσεις

  • ERP

  • CRM

  • Εξειδικευμένο λογισμικό για επαγγελματίες

  • Εφαρμογές γραφείου

 • Για εκπαίδευση

  • Διαχείριση εκπαιδευτικών μονάδων

  • Εκπαιδευτικό λογισμικό (όλες οι θεματικές ενότητες)

  • Εκπαιδευτικά παιχνίδια

 • Για έρευνα

  • Προσoμοιώσεις

  • Στατιστική επεξεργασία

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008 από 25 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικά Ιδρύματα. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι εταιρεία με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.Φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για το Ελεύθερο Λογισμικό και τα οφέλη χρήσης του. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν είναι τα πιο πολλά ελληνικά ΑΕΙ, AΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για την υλοποίηση των δράσεων της η ΕΕΛ/ΛΑΚ θα βασιστεί στην συνεργασία και ενεργή συμμετοχή της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών(developers) ΕΛ/ΛΑΚ.www.ebusinessforum.gr www.grnet.gr www.info3kps.gr www.psifiakiellada.gr www.ypan.gr www.infosoc.gr europa.eu