Το GSS είναι ένα open source project (http://code.google.com/p/gss) που ορίζει και υλοποιεί την αρχιτεκτονική, την υποδομή λογισμικού και τα user & system interfaces για μια online file storage υπηρεσία. Έχει αναπτυχθεί με βασικό στόχο την απόδοση και την υψηλή κλιμάκωση και προσφέρει ανοικτό API (REST-based) και πολλαπλά user interfaces (rich web GUI, WebDAV, Desktop client). Η ανάπτυξη πραγματοποιήθηκε σε Java και χρησιμοποιεί πλήθος άλλων open source projects. Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την εταιρία EBS (http://www.ebs.gr), χρηματοδοτήθηκε από την ΕΔΕΤ Α.Ε (http://www.grnet.gr) και έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στην υποδομή HellasGRID (http://www.hellasgrid.gr/) υλοποιώντας την υπηρεσία Πίθος (http://pithos.grnet.gr) που προσφέρει το ΕΔΕΤ στην Ελληνική Ερευνητική και Ακαδημαϊκή κοινότητα.

Η παρουσίαση περιγράφει την αρχιτεκτονική, το API καθώς και τις βασικές σχεδιαστικές αρχές του GSS. Επίσης, δίνονται στοιχεία αρχιτεκτονικής και στατιστικών χρήσης για την υπηρεσία Πίθος. Δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη εφαρμογών που χρησιμοποιούν το GSS/Πίθος μέσω του REST API.

Fotis Stamatelopoulos, PhD

EBS, Electronic Business Systems
3 Eftalioti Street, 115 25, Athens GREECE
Phone: +30 210 674 7631 (ext 600)
Fax: +30 210 674 7601
Cell: +30 697 2006404
http://www.ebs.gr http://www.linkedin.com/in/fstamatelopoulos 

--


www.ebusinessforum.gr www.grnet.gr www.info3kps.gr www.psifiakiellada.gr www.ypan.gr www.infosoc.gr europa.eu