Η ελληνική κοινότητα του Debian θα διοργανώσει το workshop με θέμα την “Διαδικασία δημιουργίας και υποβολής πακέτων λογισμικού για το Debian”.

ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος είναι μέσα από την αναλυτική παρουσίαση των διαδικασιών  παραγωγής και ενσωμάτωσης πακέτων στις αρχειοθήκες του Debian  να λυθούν οι σχετικές απορίες των ενδιαφερόμενων και να ενθαρρυνθεί  η  συμμετοχή τους στην εθελοντική προσπάθεια του Debian Project.

KOINO:

Το workshop απευθύνεται σε κοινό με μια σχετική εξοικείωση με το  λειτουργικό GNU/Linux, τις αρχές του Debian Project και βασική γνώση  scripting.

Εγγραφή στο Workshopwww.ebusinessforum.gr www.grnet.gr www.info3kps.gr www.psifiakiellada.gr www.ypan.gr www.infosoc.gr europa.eu