Παράλληλη Συνάντηση Εργασίας (Workshop) στο πλαίσιο του συνεδρίου δημιουργών (developers) ΕΛ/ΛΑK με θέμα:

«Ανάπτυξη Χωρικών Εφαρμογών με χρήση λογισμικού ΕΛ/ΛΑΚ»

Στη διάρκεια της συνάντησης θα παρουσιαστούν σε βάθος τα παρακάτω θέματα:

1. Ανάπτυξη εφαρμογών χωρικών δεδομένων με τη χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛ/ΛΑΚ PostgresQL και των γεωγραφικών επεκτάσεων που αυτή έχει καθώς και των χωρικών τελεστών με τους οποίους επεκτείνεται η γλώσσα

2. Ανάπτυξη εφαρμογών χωρικών δεδομένων με τη χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ MapServer, κατάλληλου για τη δημιουργία γεωγραφικών πυλών διαδικτύου (geoportals) και ιστοτόπων με χωρική πληροφορία.

3. (Συμπληρωματικά και ανάλογα με τον τελικά διαθέσιμο χρόνο) Ανάπτυξη εφαρμογών χωρικών δεδομένων με τη χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ MapBender, κατάλληλου για τη δημιουργία γεωγραφικών πυλών διαδικτύου (geoportals) και ιστοτόπων με χωρική πληροφορία.

Προτείνεται η διάρκεια της συνάντησης να είναι περίπου μισή μέρα (4 - 5 ώρες) και φυσικά να μπορεί να επεκταθεί σε περίπτωση που υπάρχει η σχετική διάθεση και ενδιαφέρον. Οι θέσεις θα είναι περιορισμένες, περίπου 35 και θα ακολουθηθεί σειρά εγγραφής.

Για τη συνάντηση θα προσκληθεί και θα είναι ο βασικός oμιλητής/εκπαιδευτής κ. Arnulf Christl, που είναι δημιουργός εφαρμογών ανοικτού λογισμικού χρησιμοποιώντας τα παραπάνω αλλά και άλλα εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ στο πλαίσιο της εταιρείας WhereGroup, είναι παράλληλα πρόεδρος του διεθνούς οργανισμού OSGeo που είναι ο βασικός οργανισμός για την προώθηση της ανάπτυξης και χρήσης του ΕΛ/ΛΑΚ στο χώρο των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και μέλος της Τεχνικής Επιτροπής του OGC.

Συμπληρωματική συμμετοχή στις εισηγήσεις και τη βασική ευθύνη για την οργάνωση της συνάντησης θα έχει ο Δημήτρης Κοτζίνος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας του ΤΕΙ Σερρών.

Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση καλό θα ήταν να έχουν κάποια γνώση SQL (PostgresQL) και Βάσεων Δεδομένων γενικά, να καταλαβαίνουν την έννοια του διαδικτύου και να έχουν βασικές γνώσεις σε τεχνολογίες όπως PHP και http. Για να μπορούν να εκτελούν εν παραλλήλω τις διεργασίες που θα αναφέρονται από τους εκπαιδευτές, θα ήταν καλό να έχουν ήδη εγκατεστημένα στο φορητό τους υπολογιστή: PostgresQL με PostGIS, Apache Web server με υποστήριξη για PHP και Mapserver.

Τη συνάντηση την συνδιοργανώνουν και υποστηρίζουν η Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (HellasGI) και το Ελληνικό Παράρτημα του OSGeo


Εγγραφή στο Workshopwww.ebusinessforum.gr www.grnet.gr www.info3kps.gr www.psifiakiellada.gr www.ypan.gr www.infosoc.gr europa.eu