Το OpenERP είναι ένα πλήρες πακέτο ERP, CRM, εμπορικής και οικονομικής
διαχείρησης, για μικρές, μεσαίες ή και μεγάλες επιχειρήσεις. Θα
παρουσιαστεί εγκατάσταση σε περιβάλλον Linux, επίδειξη χρήσης
φορολογικού μηχανισμού, χρήση ειδικών περιφερειακών (barcode scanner,
εκτυπωτή barcode κλπ).

Θα γίνει παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας της ελληνικής κοινότητας του
OpenERP και η παρουσίαση του επιχειρηματικού μοντέλου που μπορεί να
στηριχτεί γύρω από αυτή. Πιο αναλυτικά, μεθοδολογία προγραμματισμού και
συνεργασίας μέσω git, διαχείριση μεταφράσεων και εκδόσεων λογισμικού και
παρακολούθηση ποιότητας κώδικα.

Προαιρετικά προτείνεται οι συμμετέχοντες να έχουν στους υπολογιστές τους
εγκατεστημένο

git-core
postgres
python2.6

Η εγκατάσταση των απαραίτητων εφαρμογών βέβαια μπορεί να γίνει και κατά την διάρκεια του workshop.www.ebusinessforum.gr www.grnet.gr www.info3kps.gr www.psifiakiellada.gr www.ypan.gr www.infosoc.gr europa.eu