Το Workshop αποσκοπεί στο να εξοικειώσει εκπαιδευτικούς/ενδιαφερόμενους με την Πλατφόρμα του Moodle, και να δώσει παραδείγματα χρήσης της στην Εκπαιδευτική διαδικασία για την οργάνωση και παρακολούθηση ενός μαθήματος.

Ενδεικτικά οι θεματικές ενότητες που θα καλυφθούν είναι:


Α. TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


B. EΡΓΑΛΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ


Γ.  EΡΓΑΛΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ


Δ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ


ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ / ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Η εξέλιξη  της πλατφόρμας Moodle αποτελεί μέρος του PhD του δημιουργού του( Martin Dougiamas, Curtin University of Technology, Benten, Australia, http://moodle.org/ ) . Σύμφωνα με αυτόν, έμφαση έχει δοθεί στο να γίνεται η διαδικασία της ασύγχρονης διδασκαλίας κατά τον ευκολότερο αλλά και παραγωγικότερο τρόπο, εφαρμόζοντας τις σχετικές θεωρητικές αρχές της εκπαίδευσης.  Ο προσανατολισμός της αφορά τα προγράμματα διδασκαλίας εκπαιδευτικών οργανισμών και γενικά αποδίδει ιδιαίτερα ικανοποιητικά, εφαρμοζόμενη σε ολιγομελείς τάξεις οικείου περιβάλλοντος.


www.ebusinessforum.gr www.grnet.gr www.info3kps.gr www.psifiakiellada.gr www.ypan.gr www.infosoc.gr europa.eu