Το workshop θα παραθέσει εκλεκτά παραδείγματα επιχειρηματικής δραστηριοποίησης που στηρίζονται και αξιοποιούν αποκλειστικά το μοντέλο ελεύθερου λογισμικού , παρέχοντας μία διαφορετική οπτική των προτερημάτων του τελευταίου, ενώ το κύριο μέρος αυτού είναι η ανοιχτή συζήτηση και το brainstorming που θα
ακολουθήσει τις σύντομες εισηγήσεις.

==

Εισηγητές:

1. Ο Δημήτρης Ανδρεάδης ασχολείται επαγγελματικά με το ανοιχτό λογισμικό από το
2004, όταν δέχτηκε την πρόταση να δουλέψει απομακρυσμένα για ένα start-up που
πρόσφερε υπηρεσίες γύρω από τον JBoss, τον πιο δημοφιλή OpenSource JavaEE
application server. Η εταιρεία JBoss υπήρξε από τους θεμελιωτές του Professional
OpenSource και εξαγοράστηκε το 2006 από την Red Hat, ενώ ο Δημήτρης σήμερα
διευθύνει την διεθνή ομάδα από developers που αναπτύσουν τον JBoss.

2. Ο Νίκος Αναγνώστου είναι συνιδρυτής της Open For Business, εταιρείας
που ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών προς ΜΜΕ βασισμένων σε εφαρμογές
ανοιχτού λογισμικού.  Ο Ν.Α. θα παρουσιάσει το βασικό business model
λειτουργίας μιας επιχείρησης γύρω από το ανοιχτό λογισμικό που αφορά το τρίπτυχο υπηρεσιών
Support - Training - Consulting και πως αυτό μπορεί να πάρει συγκεκριμένη μορφή
είτε με ανάπτυξη είτε με υιοθέτηση κώδικα ανοιχτού λογισμικού.

3. Ο Δημήτρης Γλέζος είναι μέλος του Fedora Board και ιδρυτής της Indifex,
εταιρείας που δημιουργεί προϊόντα ελεύθερου λογισμικού στον τομέα
του πολυγλωσσικής δημοσίευσης περιεχομένου. Ο Δημήτρης θα
παρουσιάσει πώς το μοντέλο ανάπτυξης ελεύθερου λογισμικού μπορεί
να μεταμορφώσει την επαγγελματικές πορεία ενός προγραμματιστή,
και πώς υπήρξε καταλύτης στην επιτυχία του Transifex, του κορυφαίου
προϊόντος της Indifex.

4. Ο Γρηγόρης Χωματάς ασχολείται επαγγελματικά με το ανοικτό λογισμικό από το 2001. Υπήρξε πρόεδρος του «Συλλόγου Χρηστών και Φίλων Linux Ελλάδος (HEL.L.U.G)» και είναι ιδρυτής της BetaCONCEPT, εταιρείας που παράγει Επιχειρησιακές Υποδομές Ανοικτού Λογισμικού με κύριο τομέα εστίασης την Διαχείριση Γνώσης και Περιεχομένου. Ο Γ.Χ θα αναφερθεί:

  • Αφενός στις μοναδικές δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνολογίες ανοικτού λογισμικού για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας (start ups) από νέους επιστήμονες τεχνολογιών πληροφορικής.

  • Αφετέρου στο σημαντικό προβάδισμα γνώσης και καινοτομίας που μπορούν να πετύχουν οι Ελληνικές Εταιρείες Πληροφορικής στο ισχυρά ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, αν υιοθετήσουν κάποιο από τα επιτυχημένα επιχειρησιακά μοντέλα που βασίζονται στην παραγωγή ανοικτού λογισμικού.


==

Συντονιστής:

- Ο Γιώργος Τζιραλής είναι συνιδρυτής της AskMarkets και ένας εκ των διοργανωτών των ανοιxτών συναντήσεων με κέντρο τις τεχνολογικές start-up Open Coffee. Πρόσφατα ασχολείται με το Open Fund, μία πρωτοβουλία που επιχειρεί να γεφυρώσει τα υφιστάμενα χάσματα στην τοπική αγορά venture capital.

--
Εγγραφή στο Workshop


www.ebusinessforum.gr www.grnet.gr www.info3kps.gr www.psifiakiellada.gr www.ypan.gr www.infosoc.gr europa.eu