Αντικείμενο του workshop: Πρακτική χρήση του git για την ανάπτυξη λογισμικού.
1. Εγκατάσταση λογισμικού git με πακέτα της διανομής
2. Δημιουργία τοπικού αποθετηρίου
3. Παρουσίαση και χρήση github.com ως πλατφόρμα για δημόσια φιλοξενία των έργων
4. Χρήση git για τη δημόσια ανάπτυξη κάθε είδους λογισμικού
5. Συζήτηση για git.ellak.gr

Εισηγητής: Σίμος Ξενιτέλλης, simos.lists@googlemail.com

Σύντομο βιογραφικό:
Ο Σίμος Ξενιτέλλης μέλος του GNOME Foundation (http://foundation.gnome.org/) από
την αρχή της δημιουργίας του Ιδρύματος.
Είναι συντονιστής της Ελληνικής μεταφραστικής ομάδας GNOME
(http://l10n.gnome.org/languages/el/).
Ξεκίνησε με τη μετάφραση του GNOME πριν δέκα χρόνια και είναι
επικεφαλής του έργου ελληνοποίησης μέχρι και σήμερα.
Συμμετείχε στο συνέδριο GUADEC (ευρωπαϊκό συνέδριο GNOME) τα τελευταία
τρία χρόνια και πρόκειται να συμμετάσχει και φέτος.
Έχει ακαδημαϊκές σπουδές στην Πληροφορική και στην Ασφάλεια
Πληροφοριακών Συστημάτων.
Βοηθάει στη μετάβαση του έργου GNOME από SVN προς GIT. Έγραψε ειδικό οδηγό
για την εύκολη χρήση του git από τις μεταφραστικές ομάδες του GNOME,
http://live.gnome.org/TranslationProject/GitHowTo
Διατηρεί δημόσια αποθετήρια στο http://github.com/simos/

--
Εγγραφή στο Workshop


www.ebusinessforum.gr www.grnet.gr www.info3kps.gr www.psifiakiellada.gr www.ypan.gr www.infosoc.gr europa.eu