Μελετητές

 • Γιώργος Κούζας, Παν. Αιγαίου (ΤΜΟΔ),
 • Γιώργος Αραβανής, Παν. Αιγαίου (ΤΜΟΔ),
 • Γρηγόρης Τζίλας, Παν. Αιγαίου (ΤΜΟΔ),
 • Βούλα Χριστοπούλου (Δήμος Κοζάνης & ΑΠΘ / Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών)
 • Πέτρος Καβάσαλης Παν. Αιγαίου (ΤΜΟΔ) & ΙΤΥ (ATLANTIS Group)

Πρώτο Μέρος – Εισαγωγή/ Ανάλυση

Στο 1ο μέρος του Workshop παρουσιάστηκε το πρόβλημα επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδομένων που παράγει / συγκεντρώνει μια επιχείρηση με σκοπό την απόκτηση «γνώσης» η οποία οδηγεί σε καλύτερες αποφάσεις (Παρουσίαση).

Στην σημερινή εποχή της πληροφορικής και της γνώσης απαιτείται γρήγορη και αποτελεσματική διαχείριση της πληροφορίας για την περισσότερο αποδοτική οργάνωση των επιχειρήσεων και του κράτους. Η Επιχειρησιακή Νοημοσύνη (business intelligence) μας επιτρέπει ακριβώς να κάνουμε την διαχείριση της πληροφορίας πιο γρήγορη και πιο αποδοτική με σκοπό να την φέρουμε σε μια μορφή που να συμβάλει στην λήψη περισσότερο ορθολογικών αποφάσεων.

Η Επιχειρησιακή Νοημοσύνη περιλαμβάνει την οργάνωση της «μετατροπής» των δεδομένων (data) σε πληροφορία και γνώση, με συστηματικό τρόπο, και τη διαχείριση της «παραγόμενης» πληροφορίας και γνώσης ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμη, επαναχρησιμοποιήσιμη και αξιοποιήσιμη. Χρησιμοποιώντας την Επιχειρησιακή Νοημοσύνη οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι πιο δίκαιες και ορθολογικές καθώς στηρίζονται σε μια συνεχή παρακολούθηση κρίσιμων μεγεθών. Αποτέλεσμα είναι η βελτίωση των τρεχουσών επιδόσεων και της λειτουργία του οργανισμού.

Η Επιχειρηματική Νοημοσύνη περιλαμβάνει τη συστηματική δημιουργία και παρακολούθηση δεικτών και γραφημάτων που δείχνουν την κατάσταση και την εξέλιξη κρίσιμων μεγεθών που θέλει κάποιος να παρατηρεί στενά. Οι δείκτες αυτοί παρουσιάζονται συνληθως σε Reports (Eπιχειρησιακές Αναφορές)

2ο Μέρος –Εξαγωγή Δεικτών και Δημιουργία Report
Στο 2ο μέρος του Workshop έγινε επίδειξη εξαγωγής δεικτών και σύνθεσης επιχιερησιακής αναφοράς με δεδομένα που μας προσέφερε, πολύ ευγενικά, ο Δήμος Κοζάνης (pdf).

Δείκτες που προκύπτουν από Δημογραφικά Δεδομένα (Παρουσίαση)
Δείκτες:

 • Πληθυσμός ανά δημοτικό διαμέρισμα
 • Τετραγωνικά μέτρα γης ανά κάτοικο σε κάθε Δημοτικό διαμέρισμα
 • Γήρανση Πληθυσμού
 • Σε ποιες περιοχές υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό Νέων
 • Σε ποιες περιοχές υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό στην Ηλικία 25-64;
 • Σε ποιες περιοχές υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό Σε ανθρώπους Τρίτης Ηλικίας
 • Αποκλίσεις Μόνιμου με Πραγματικό Πληθυσμό
 • Πληθυσμιακές Μεταβολές

Δείκτες που προκύπτουν από Δεδομένα Υποδομών (Παρουσίαση)
Δείκτες:

 • Ύδρευση
 • Αποχέτευση
 • Απορρίμματα

Δείκτες που προκύπτουν από Οικονικά Δεδομένα (pdf)
Δείκτες:

 • Κατάσταση ανεργίας
 • Απασχόληση

Η δημιουργία αυτών των δεικτών έγινε με τη χρήση του προγράμματος ελευθέρου λογισμικού BIRT που βασίζεται στην πλατφόρμα Eclipse. Με την ευκαιρία, παρουσιάστηκε εν συντομία η λειτουργικότητα του BIRT (συνδυάστηκε και με την προβολή Webinar). Τέλος παρουσιάστηκε η σχεδίαση συγκεντρωτικής επιχειρησιακής αναφοράς (Report) για το Δήμο Κοζάνης, που δημιουργήθηκε με τους παραπάνω δείκτες.www.ebusinessforum.gr www.grnet.gr www.info3kps.gr www.psifiakiellada.gr www.ypan.gr www.infosoc.gr europa.eu