Το περιοδικό re-public έχει, ήδη, απευθύνει μια δημόσια πρόσκληση σε εκπαιδευτικούς, γονείς, ή εκπαιδευτικούς οργανισμούς που θέλουν να πειραματιστούν με την εισαγωγή του OLPC στην εκπαίδευση (http://www.re-public.gr/?p=411) ενώ έχει επιλεγεί και το πρώτο σχολείο (γυμνάσιο) στη Σμίνθη της Ξάνθης(http://republic.gr/if/?cat=8) με την συνεργασία των εκεί καθηγητών(http://www.re-public.gr/?cat=90).

Στόχοι του εργαστηρίου είναι:

- Η συζήτηση με πιθανούς ενδιαφερομένους και η συγκέντρωση εμπειρίας για την ενεργοποίηση ομάδας υποστήριξης στην Ξάνθη

- Η πρόσκληση για ολοκλήρωση της ελληνοποίησης του λογισμικού sugar( http://translate.sugarlabs.org/el/ )

- Η σύσταση ομάδας παραλαβής, δοκιμής, συντήρησης και αναβάθμισης εξοπλισμού OLPC

- Η ανάπτυξη ή μεταφορά εκπαιδευτικών εννοιών σε εφαρμογές /παιχνίδια στο περιβάλλον του sugar


Εγγραφή στο Workshopwww.ebusinessforum.gr www.grnet.gr www.info3kps.gr www.psifiakiellada.gr www.ypan.gr www.infosoc.gr europa.eu