Αντικείμενο του workshop:
Οι κοινότητες τοπικοποίησης ΕΛ/ΛΑΚ θα παρουσιάσουν το έργο τους και τα μέλη τους. Κοινότητες: Debian-EL, Fedora-EL, GNOME.gr, I18nGr, Ubuntu-Gr, OpenSUSE-EL


Στοιχεία επικοινωνίας: Σίμος Ξενιτέλλης, simos.lists@googlemail.com

Σύντομο βιογραφικό Εισηγητή:
Ο Σίμος Ξενιτέλλης μέλος του GNOME Foundation (http://foundation.gnome.org/) από
την αρχή της δημιουργίας του Ιδρύματος.
Είναι συντονιστής της Ελληνικής μεταφραστικής ομάδας GNOME
(http://l10n.gnome.org/languages/el/).
Ξεκίνησε με τη μετάφραση του GNOME πριν δέκα χρόνια και είναι
επικεφαλής του έργου ελληνοποίησης μέχρι και σήμερα.
Συμμετείχε στο συνέδριο GUADEC (ευρωπαϊκό συνέδριο GNOME) τα τελευταία
τρία χρόνια και πρόκειται να συμμετάσχει και φέτος.
Έχει ακαδημαϊκές σπουδές στην Πληροφορική και στην Ασφάλεια
Πληροφοριακών Συστημάτων.
Διοργανώνει BoF για localisation στο GUADEC 2009.

Εγγραφή στο Workshop
www.ebusinessforum.gr www.grnet.gr www.info3kps.gr www.psifiakiellada.gr www.ypan.gr www.infosoc.gr europa.eu